Sinds 25 maart hebben we in onze politiezone 89 zogenaamde "corona pv's" opgesteld. Een groot deel van de vastgestelde overtredingen hoort thuis onder de categorie "niet-essentiële verplaatsingen". Vooral aan de grensovergang met Nederland is het opvallend dat er nog steeds mensen over de grens gaan winkelen in bijvoorbeeld Albert Heijn, of over de grens gaan fietsen. Een uitje dat hen duurt komt te staan met een boete van 250 euro. 

 

We moeten ook regelmatig uitrukken om coronafeestjes/lockdownparties/tuinfeesten stil te leggen waarop personen buiten het eigen gezin aanwezig zijn. Enkele keren werden we geconfronteerd met totaal onaanvaardbaar gedrag, zoals spuwen naar de politie, andere hulpverleners, enz. 

 

We benadrukken graag nog eens dat we iedereen bedanken die zich aan de maatregelen houdt. We beseffen maar al te goed dat het lastig is, want voor ons is het ook zo. Als we pv's uitschrijven is dat niet zomaar, het is in het belang van ieders gezondheid.