Twee weken geleden liep de BOB-wintercampagne van 2018-2019 af. De resultaten van onze politiezone tonen een daling van het aantal gecontroleerde bestuurders onder invloed tegenover een jaar geleden. Toch is er nog ruimte voor verbetering, zeker als we naar het nationaal gemiddelde kijken.

De wintercampagne van BOB liep van 30 november 2018 tot en met 28 januari 2019. Gedurende twee maanden controleerden we intensief op rijden onder invloed. In politiezone Noord lieten we 704 bestuurders blazen. Daarvan bleek 3,41% te veel op te hebben. In vergelijking met de cijfers van de vorige wintercampagne is dit een verbetering. Toen controleerden we minder bestuurders, maar reed meer dan 7% onder invloed.

De daling is op nationaal niveau ook zichtbaar en de resultaten zien er bemoedigend uit. Door de stijging van het aantal controles en de voorafgaande aankondiging van bepaalde controleacties, worden bestuurders zich bewust van de gevaren en denken ze twee keer na vooraleer ze dronken achter het stuur kruipen.

Toch blijven we in Kapellen en Stabroek een eind boven het nationaal gemiddelde uitsteken. Dat kan zeker nog beter! Daarom zetten we ook buiten de grote campagnemomenten in op alcohol- en drugscontroles.

 

 

 

In de Julien Breughelmansstraat geldt sinds 1 februari 2019 eenrichtingsverkeer in de volledige straat. Bij wijze van proefperiode geldt deze maatregel al zeker tot en met 30 juni 2019. Daarna zal de tijdelijke verkeerswijziging geëvalueerd worden.

Omwille van de smalle straat, vooral vooraan, gold er al beperkt eenrichtingsverkeer. Dit werd nu uitgebreid tot de volledige straat. Alle bestuurders, ook fietsers en bromfietsers klasse A, zullen enkel vanuit de Dorpsstraat de Julien Breughelmansstraat kunnen inrijden.

Met het eenrichtingsverkeer moeten conflicten tussen weggebruikers in beide richtingen in de smalle straat vermeden worden en zullen ook mogelijke confrontaties met tegenliggers achteraan in de bocht verdwijnen.

 

 


Tot voor kort beheerde het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken een sirenenetwerk met ongeveer 570 sirenes. Bij noodsituaties bij bv. een nucleaire site konden ze deze inzetten om de bevolking te verwittigen. Om mee te zijn met haar tijd heeft het Crisiscentrum beslist om het sirenenetwerk af te bouwen en te vervangen door modernere kanalen. Sinds 1 januari 2019 is het sirenenetwerk niet meer actief in België.

BE-alert is het nieuwe systeem om de bevolking te alarmeren aan de hand van boodschappen via gesproken berichten (op vaste telefoon of gsm), sms, e-mail of sociale media. Het afgelopen anderhalf jaar is BE-alert al bijna 50 keer met succes ingezet. Al 456 gemeenten en 503.000 adressen zijn geregistreerd. Bovendien kunnen met BE-alert alle aanwezigen in een bepaalde zone een sms ontvangen, zelfs als ze niet geregistreerd zijn.  

Je moet jezelf registreren om in het systeem opgenomen te worden. Dat doe je via de website www.be-alert.be. Hier vind je ook meer informatie over hoe BE-alert werkt, antwoord op veelgestelde vragen, …

 

 

Op 12 februari 2019 om 19.00 uur vindt de eerste vergadering van de nieuwe legislatuur van de politieraad plaats. 

 

 

 

 

Wist je dat …

… een defecte straatlantaarn gemakkelijk online gemeld kan worden op de website van Fluvius (= het vroegere Eandis en Infrax samen) of bij Agentschap Wegen en Verkeer?

Gemeenteweg, gewestweg of autosnelweg?

Fluvius beheert verlichtingspunten in gemeenten en steden.

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beheert het grootste deel van de verlichting langs autosnelwegen en gewestwegen.

Je doet dit zo:

Bij een ‘gewone’ straat of weg (gemeenteweg): surf naar www.fluvius.be te surfen en klik onder “Hinder en problemen” op “> Meld kapotte straatlamp” en vul de gevraagde info in. De website www.straatlampen.be leidt naar hetzelfde formulier.

Bij een gewestweg of autosnelweg: surf naar www.meldpuntwegen.be en doorloop de stappen.

 

 

 

In het centrum van Kapellen zijn grote werken aan de gang, meer bepaald in de Hoevensebaan en Kerkstraat. Momenteel zijn de voorbereidende werken bezig voor de afbraak van feestzaal en dienstencentrum 't Bruggeske. Deze duren tot 4 maart. De gemeente Kapellen heeft een brochure met informatie en de verkeersmaatregelen opgesteld. Ook op hun website vind je nuttige info.

 Brochure 

 Website gemeente Kapellen 

Opgelet! De openingsuren van parking Watertoren werden uitgebreid, maar je moet er nu ondergronds wel je parkeerschijf leggen!