Op zaterdag 14 november organiseerde Politiezone Noord een actie gericht op overlast in het gemeentepark van Kapellen.

Naar aanleiding van meldingen van overlast rond o.a. de naleving van de coronamaatregelen, rondhangende jongeren, gebruik van (soft)drugs, … vatten onze inspecteurs zaterdag post in het gemeentepark van Kapellen. Ze controleerden 56 personen en troffen bij 4 van hen gebruikershoeveelheden cannabis aan.

Het gemeentebestuur en de Politiezone Noord nemen deze problematieken serieus en houden het daarom niet bij een eenmalige actie. Ook andere plekken in onze politiezone waar regelmatig overlast gemeld wordt, zullen aan bod komen. Onze extra "Covid-ploeg" controleert daarnaast ook dagelijks op de naleving van de coronamaatregelen.

 

 

 

 

De snelheidslimiet is een veiligheidslimiet. 9 op de 10 autobestuurders zijn er zich dan ook van bewust dat je bijdraagt aan veilig verkeer door je aan die snelheidslimiet te houden. Toch lijkt een beetje sneller rijden soms niet zo gevaarlijk. Nochtans is een klein beetje te snel, ook te snel. En dat klein beetje te snel kan helaas verstrekkende gevolgen hebben. Houd je daarom altijd aan de snelheidslimiet. 

Met de campagne "Een beetje te snel is ook te snel" wil de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) het waarom van snelheidslimieten onder de aandacht brengen. Snelheidslimieten zijn immers opgesteld met een goede reden: ze zorgen ervoor dat de veiligheid gegarandeerd blijft. Vooral wanneer je onverwachts moet stoppen. 


Hoe sneller je rijdt, hoe groter je stopafstand en hoe harder de klap als je botst. Daarom is een beetje te snel, ook echt te snel. Op de website Beloofd! kan je zien hoeveel je stopafstand vergroot wanneer je snelheid toeneemt en welke snelheid je nog hebt op het moment van de botsing. Zo zal je zien dat een klein beetje te snel, grote gevolgen kan hebben. 


Beloof jij ook om je aan de snelheidslimieten te houden?

 

De tijdelijke bushalte "Kapellen Dorp" aan de Hoevensebaan wordt vanaf maandag 16 november verplaatst naar de Antwerpsesteenweg ter hoogte van de Vredestraat (aan het pleintje voor het winkelcentrum Promenade). Het gaat om de buslijnen met nummers 720, 780 en 781.

 

 

Omwille van de werkzaamheden aan het dienstencentrum 't Bruggeske werd de bushalte op de Hoevensebaan ter hoogte van die werken tijdelijk verplaatst naar de Hoevensebaan ter hoogte van Wassalon Van Osta. De wachtruimte aan deze tijdelijke bushalte is echter te beperkt, zeker in coronatijden. Om dit probleem op te lossen zullen de lijnen 720, 780 en 781 dus mee aan de bushalte ter hoogte van de Vredestraat stoppen.

 

 

Met de overschakeling naar het winteruur zijn ook de "donkere maanden" weer aangebroken, een periode waarin we elk jaar een stijging van het aantal woninginbraken en diefstallen uit voertuigen zien. We zetten dan ook jaarlijks in op extra patrouilles en preventie. 

Opnieuw lanceren we een oproep om verdachte handelingen onmiddellijk te melden aan de politie. Wacht niet tot een paar uur later of tot de dag erna, want dan is de vogel al lang gaan vliegen. Je kan de politie 24/7 bereiken via 101, ook als onze kantoren gesloten zijn. De medewerkers van het nummer 101 staan in rechtstreeks contact met onze ploegen op het terrein. Let op: mail of sociale media zijn NIET geschikt om dringende meldingen te doen.

Dit jaar kan je onze boodschap ook tegenkomen op de zak waarin je brood van de bakker in Kapellen of Stabroek verpakt zit. 

 

Tijdens de handhavingsweek, van 5 tot en met 11 oktober, organiseerde ons wijkteam in samenwerking met de gemeente Stabroek een grootschalige sensibiliseringsactie rond zwerfvuil. Drie thema’s waarop extra ingezet werd: hondenpoep, sigarettenpeuken, en zwerfvuil en sluikstort in het algemeen.


Onze Stabroekse wijkagenten spraken jong en oud aan: wandelaars met honden, ouders die een sigaretje opsteken in de buurt van de schoolpoort, jongeren die blikjes achterlaten op een pleintje, … Opvallend was hoe positief de controles en sensibilisering rond deze thema’s onthaald werden. Mensen staan duidelijk achter dit soort initiatieven.


Hoewel iedereen zich schijnt te ergeren aan rondslingerende hondenpoep (alle gecontroleerde hondenbaasjes hadden hondenpoepzakjes bij en gaven naar eigen zeggen het goede voorbeeld!), sigarettenpeuken en ander zwerfvuil, komt het toch nog dagelijks voor. Daarom nog eens een warme oproep om hondenpoep op te rapen, sigarettenpeuken in de vuilbak te deponeren en niet te sluikstorten. Het is een slechts een kleine daad met een groot resultaat.

 

 

 

Een week na de aangekondigde flitsmarathon van woensdag 7 oktober 2020, hield Politiezone Noord een nieuwe flitsmarathon, deze keer onaangekondigd. Onze camera hield de wacht op dezelfde dag (woensdag), dezelfde standplaatsen en dezelfde uren als de week ervoor. Met dit experiment konden we de vergelijking maken tussen aangekondigde en onaangekondigde snelheidscontroles.

Enkele vaststellingen:

- bij de onaangekondigde flitsmarathon stelden we (zoals verwacht) meer overtredingen vast: 118 t.o.v. 85 de week ervoor;

- op Abtsdreef, Kasteeldreef, Heidestraat-Zuid en Hoogeind werden bij de onaangekondigde controles zelfs opvallend meer overtredingen vastgesteld;

- op Koningin Astridlaan en Klinkaardstraat registreerden we dan weer minder overtredingen (op Klinkaardstraat zelfs ondanks meer passage);

- bijna alle topsnelheden lagen hoger bij de onaangekondigde flitsmarathon van woensdag 14 oktober;

- er wordt het hardst gereden op Ettenhoven (telkens topsnelheden boven de 100 km/uur), zowel bij aangekondigde als bij niet-aangekondigde controles.

 

We houden deze snelheidscontroles in het belang van de verkeersveiligheid en roepen daarom nogmaals op om STEEDS de opgelegde maximumsnelheid te respecteren.

De verkeersdienst van Politiezone Noord blijft dagelijks inzetten op zowel aangekondigde als niet-aangekondigde snelheidscontroles.