Tijdens de wintermaanden zijn controles op fietsverlichting een jaarlijks wederkerend thema voor onze wijk- en verkeersdienst. Dat is niet zonder reden: goed werkende fietsverlichting is niet enkel een must om zelf beter te zien, maar ook (en nog meer!) om door andere weggebruikers opgemerkt te worden in het donker. Zonder of met slechte verlichting ben je dus niet enkel een gevaar voor jezelf, maar ook voor anderen!

Te veel overtredingen

We stellen helaas vast dat nog te veel mensen deelnemen aan het verkeer zonder of met gebrekkige fietsverlichting. Vorige week stelden we tijdens controlemomenten in Kapellen en Stabroek 43 overtredingen vast, en dat op nog geen 2,5 uur tijd.


We rekenen op jullie

Omdat goede fietsverlichting mensenlevens kan redden, willen we verandering brengen in deze cijfers. Dat moet beter! We rekenen op jullie om jezelf beter zichtbaar te maken in het verkeer. Weet je niet (meer) goed wat de regels zijn? Op de website Veilig Verkeer lees je wat de wet zegt over fietsverlichting en reflectoren.

Jongeren

Het zijn zeker niet enkel jongeren die in overtreding zijn. Toch vormen ze een belangrijke doelgroep die vaak de fiets neemt. We hebben in onze politiezone daarom het project “minderjarige verkeersovertreders” ontwikkeld. Bij een eerste overtreding krijgt de minderjarige een mondelinge verwittiging en versturen we een brief aan de ouders. Bij een tweede overtreding binnen het jaar wordt hij/zij verplicht een verkeersvormingsles te volgen. Met deze lessen hopen we de minderjarigen bewust te maken van de gevaren in het verkeer en hun verkeerskennis te optimaliseren.

Wij blijven inzetten op veiligheid

Als politiezone blijven we controles uitvoeren om jullie te wijzen op het belang van (goed werkende!) fietsverlichting en bij te dragen aan ieders veiligheid.

 

 

Corona beheerst nog steeds onze levens, en zal dat nog wel even doen. Een deel van onze capaciteit als politiedienst wordt ingenomen door handhaving van de coronamaatregelen. Ondanks deze situatie doen we ons uiterste best om onze aandacht ook op andere politionele thema's te richten. We werken elke maand rond de thema's "gerechtelijk", "verkeer" en "overlast", onze prioriteiten uit het Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) 2020-2025. De resultaten van onze inspanningen van augustus en september vind je hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

Op 8 december 2020 vindt de volgende zitting van de politieraad plaats.  

 

Op zaterdag 14 november organiseerde Politiezone Noord een actie gericht op overlast in het gemeentepark van Kapellen.

Naar aanleiding van meldingen van overlast rond o.a. de naleving van de coronamaatregelen, rondhangende jongeren, gebruik van (soft)drugs, … vatten onze inspecteurs zaterdag post in het gemeentepark van Kapellen. Ze controleerden 56 personen en troffen bij 4 van hen gebruikershoeveelheden cannabis aan.

Het gemeentebestuur en de Politiezone Noord nemen deze problematieken serieus en houden het daarom niet bij een eenmalige actie. Ook andere plekken in onze politiezone waar regelmatig overlast gemeld wordt, zullen aan bod komen. Onze extra "Covid-ploeg" controleert daarnaast ook dagelijks op de naleving van de coronamaatregelen.

 

 

 

Update 30-6-2021: Het pilootproject burenbemiddeling wordt momenteel geëvalueerd. Je kan er op dit moment geen beroep op doen. Wanneer het project definitief opgestart wordt, lees je het hier!

 

Pilootproject

Context

Door de maatregelen, genomen in de strijd tegen de coronapandemie, worden mensen sterk beperkt in hun bewegingsvrijheid en hun sociale contacten. Iedereen blijft meer ‘in zijn/haar kot’, wat onvermijdelijk spanningen met zich mee brengt.  Maatschappelijk uit zich dat in meer intermenselijke conflicten en spanningen. We stellen ook meer spanningen en ruzies vast tussen buren. De gemeenten Kapellen en Stabroek willen nagaan of burenbemiddeling hulp kan bieden zodat spanningen niet hoeven te escaleren tot (soms eindeloze) conflicten.


Bemiddelaar

Erkend bemiddelaar mevr. Aline Bauwens.

Periode van zes maanden

Om na te gaan of burenbemiddeling in de gemeenten Kapellen en Stabroek een bijdrage kan leveren aan het verhogen van de levenskwaliteit in onze gemeenten, wordt een proefperiode voorzien van 6 maanden, te starten vanaf 01/12/2020. Nadien volgt een evaluatie om na te gaan of het project zinvol was voor de burgers en voor de gemeenten.

 

Hoe werkt burenbemiddeling?

 1. Contacteer de bemiddelaar

  Mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bel naar +32 (0)476 76 30 24 om je aan te melden voor burenbemiddeling.

 2. Vertel je verhaal

  De bemiddelaar komt bij je thuis of neemt, omwille van de coronamaatregelen, telefonisch of per mail contact met je op.  Ze luistert naar je verhaal.
   
 3. Je buur vertelt zijn verhaal

  De bemiddelaar contacteert daarna je buur. Zo kan je buur ook zijn/haar verhaal vertellen.
   
 4. Praat met je buur

  De bemiddelaar leidt het gesprek op een neutrale plaats in je buurt. Samen met je buur bekijk je welke afspraken nodig zijn om spanningen weg te nemen en het samenleven aangenamer te maken.

 

Gratis, vrijwillig en vertrouwelijk

 • Je betaalt niets voor een bemiddeling.
 • Je beslist zelf of je deelneemt aan een gesprek met je buur.
 • De bemiddelaar vertelt niets tegen anderen. Ze geeft enkel informatie door aan bevoegde instanties of personen als je daar toestemming voor geeft.

 

Bij welke problemen helpt de bemiddelaar jou?

 • Burenlawaai: muziek, verbouwingen, blaffende honden, …
 • Rommel, vuilnis of stank/geurhinder
 • Tuinproblemen: afscheidingen tussen woningen, overhangende bomen of struiken, belemmering van zon, gebrek aan onderhoud, …
 • Pesterijen
 • Vernielingen
 • Parkeeroverlast

 

Bij welke problemen helpt de bemiddelaar jou niet?

 • Misdaden of wanbedrijven (gerechtelijke weg)
 • Conflicten tussen (ex-)partners of familie
 • Juridische geschillen of huurgeschillen
 • Psychologische problemen of verslavingen (medische weg)

 

 

 

 

 

De snelheidslimiet is een veiligheidslimiet. 9 op de 10 autobestuurders zijn er zich dan ook van bewust dat je bijdraagt aan veilig verkeer door je aan die snelheidslimiet te houden. Toch lijkt een beetje sneller rijden soms niet zo gevaarlijk. Nochtans is een klein beetje te snel, ook te snel. En dat klein beetje te snel kan helaas verstrekkende gevolgen hebben. Houd je daarom altijd aan de snelheidslimiet. 

Met de campagne "Een beetje te snel is ook te snel" wil de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) het waarom van snelheidslimieten onder de aandacht brengen. Snelheidslimieten zijn immers opgesteld met een goede reden: ze zorgen ervoor dat de veiligheid gegarandeerd blijft. Vooral wanneer je onverwachts moet stoppen. 


Hoe sneller je rijdt, hoe groter je stopafstand en hoe harder de klap als je botst. Daarom is een beetje te snel, ook echt te snel. Op de website Beloofd! kan je zien hoeveel je stopafstand vergroot wanneer je snelheid toeneemt en welke snelheid je nog hebt op het moment van de botsing. Zo zal je zien dat een klein beetje te snel, grote gevolgen kan hebben. 


Beloof jij ook om je aan de snelheidslimieten te houden?