Deze namiddag werd de Politiezone Noord gecontacteerd door een aantal inspecteurs van het FAVV. Deze federale dienst verzocht de lokale politie om de sterke hand te verlenen bij de uitvoering van een visitatiebevel van een Onderzoeksrechter teneinde het katje Lee op te sporen en in beslag te nemen op een adres te Stabroek.

De rol van de lokale politie beperkte zich tot passief bijstand verlenen aan een federale overheidsdienst die drager was van een rechterlijk bevel. Als waarborg voor de democratische en grondwettelijke vrijheden van éénieder heeft de PZ Noord deze bijstand geleverd zonder een oordeel te vellen over deze zaak ten gronde.

Wij begrijpen dat de problematiek van Lee veel emoties losmaakt gezien ook wij in ons Korps vele dierenvrienden hebben en hopen dat er snel een oplossing wordt gevonden waar iedereen zich in kan vinden. Ondertussen blijven de medewerkers van de PZ Noord in alle neutraliteit ten dienste staan van alle burgers van de gemeenten Stabroek en Kapellen.

Namens de PZ Noord,
Luc Gers - Korpschef

 

 

aantal, automobiel, getal

 

In april was er veel minder gemotoriseerd verkeer op de weg omwille van de coronamaatregelen, op een bepaald moment tot 70% minder. Ons flitscamera's bleven echter niet in hun kot. Ze stelden uiteraard minder snelheidsovertredingen vast, maar toch bleef in verhouding het aantal bestuurders dat geflitst werd ongeveer gelijk met de maanden voordien. Ook blijkt dat de populaire plaatsen om te snel te rijden in trek blijven.


In totaal passeerden een kleine 5800 bestuurders onze mobiele flitscamera's in de afgelopen maand. Daarvan werden er 201 betrapt op een snelheidsovertreding. De Heidestraat-Zuid spant de kroon met zo'n 20% overtredingen, gevolgd door de Abtsdreef en de Klinkaardstraat. De topsnelheden die gemeten werden lagen tussen de 98 en 108 km/uur, zowel op plaatsen waar 50 km/uur als waar 70 km/uur toegelaten is. 


Deze inbreuken leveren niet alleen onmiddellijke inningen op, maar ook minnelijke schikkingen voorgesteld door het Parket, of voor de echte snelheidsduivels rijverboden en zeer hoge boetes uitgesproken door de Politierechtbank! Met andere woorden, ook in COVID19-tijden geldt: MATIG UW SNELHEID voor uw en ieders veiligheid!


Ps: ook op de omleiding voor de werken op de N111 in Stabroek wordt geflitst!

 

 

Covid 19 - fermeture des commissariats | Police Locale Ans / Saint ...

 

Om onze bereikbaarheid te vergroten en een optimale veiligheid voor burger en politie te garanderen tijdens de COVID-19 pandemie werd police-on-web uitgebreid.


Er kon al online een aangifte gedaan worden voor:

 • (brom)fietsdiefstal;
 • vandalisme;
 • graffiti;
 • beschadigingen;
 • winkeldiefstal;
 • registratie van een camera of alarmsysteem;
 • aanvragen woningtoezicht wegens afwezigheid

De nieuw toegevoegde misdrijven zijn:

 • slagen en verwondingen;
 • bedreigingen;
 • stalking/belaging;
 • diefstal zonder geweld;
 • oplichting (al dan niet via internet);
 • verlies van voorwerpen of documenten (inclusief identiteitskaart, boorddocumenten, …).

 

Ga naar police-on-web voor meer info en/of een online aangifte te doen. Je kan voor deze feiten ook nog steeds terecht op het politiekantoor, na afspraak


Voor dringende politiehulp, bel 101!


 

 

Sinds 25 maart hebben we in onze politiezone 89 zogenaamde "corona pv's" opgesteld. Een groot deel van de vastgestelde overtredingen hoort thuis onder de categorie "niet-essentiële verplaatsingen". Vooral aan de grensovergang met Nederland is het opvallend dat er nog steeds mensen over de grens gaan winkelen in bijvoorbeeld Albert Heijn, of over de grens gaan fietsen. Een uitje dat hen duurt komt te staan met een boete van 250 euro. 

 

We moeten ook regelmatig uitrukken om coronafeestjes/lockdownparties/tuinfeesten stil te leggen waarop personen buiten het eigen gezin aanwezig zijn. Enkele keren werden we geconfronteerd met totaal onaanvaardbaar gedrag, zoals spuwen naar de politie, andere hulpverleners, enz. 

 

We benadrukken graag nog eens dat we iedereen bedanken die zich aan de maatregelen houdt. We beseffen maar al te goed dat het lastig is, want voor ons is het ook zo. Als we pv's uitschrijven is dat niet zomaar, het is in het belang van ieders gezondheid.

 

 

Wij willen iedere burger bedanken om de maatregelen op te volgen.

We beseffen dat het veel vraagt van onze maatschappij en van jou om deze op te volgen en ons eraan te houden!

Hou vol en probeer te genieten van de momenten die je nu met uw gezin krijgt.

De maatregelen zullen nog even gelden. Wij volgen alles mee op en willen mensen zeker niet pesten door hen te berispen of beboeten, maar als men zich niet aan de regels houdt zullen we de curve enkel zien stijgen, waardoor wij of onze dierbaren in de problemen komen in de ziekenhuizen.
Hoe beter het ons lukt om de maatregelen te respecteren, hoe sneller alles terug normaal zal worden, we terug bij vrienden en familie op bezoek kunnen, we terrasjes mogen doen en op vakantie kunnen.

Je respecteert de algemene hygiënemaatregelen en je laat minimum 1,5m tussen elkaar. Je vermijdt een mix van verschillende leeftijden en mensen die voor de maatregelen nog niet met elkaar in contact kwamen.

Je wordt verwacht zoveel mogelijk thuis te blijven, je mag enkel buitenkomen voor volgende zaken:

 • Gaan werken en verplaatsingen in het kader van je werk
 • Naar de winkel, bankautomaat of postkantoor gaan
 • Naar de dokter of apotheek gaan
 • Hulp bieden aan minder zelfredzame personen (mantelzorg)
 • Een fysieke activiteit in openlucht

Deze maatregelen gelden t.e.m. 19 april maar kunnen verlengd worden met 2 weken (3mei) na evaluatie.
Schoolreizen van meerdere dagen zijn alvast verboden tot 30 juni 2020.

Verdere info en het antwoord op al je corona gerelateerde vragen kan u steeds vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/