Vanaf 15 juni is het onthaal te Stabroek terug open:

Wij werken op afspraak, u kan deze maken via de knop bovenaan.

Volgende uren zullen gehanteerd worden

Maandag 9-12u (normaal gezien tot 19 u)

Dinsdag  9-12u

Woensdag 13u30-16u

Donderdag 9-12u

Vrijdag 9-12u.

WE gesloten. 

Dit zal tot eind augustus gehanteerd worden.

Tussen 15/6 en 15/7 worden nutswerken uitgevoerd omgeving (Oude) Kerkstraat - Dorpsstraat - Engelselei - Koolkaai.

Er wordt steeds een veilige doorgang voorzien voor voetgangers en fietsers.

 

Data en fasering:

Fase 1: 15/06 - 17/06: Kerkstraat afgesloten tussen Oude Kerkstraat en watertoren. Omleiding via Oude Kerkstraat - Dorpsstraat - Hoevensebaan

Fase 2: 18/06 - 22/06: Kerkstraat afgesloten tussen Dorpsstraat en kruising met Oude Kerkstraat. Omleiding via Dorpsstraat - Oude Kerkstraat

Fase 5: 23/06 - 25/06: werken Pastoor Vandenhoudtstraat en stukje Chr. Pallemansstraat - niets afgesloten

Fase 6: 26/06 - 30/06: werken Koolkaai, enkel parkeerverbod - niets afgesloten

Fase 3: 01/07 - 06/07: werken thv Dorpsstraat tussen Oude Kerkstraat en Engelselei en stukje Engelselei - niets afgesloten

Fase 4: 07/07 - 15/07: Engelselei afgesloten - omleiding via Pastoor Vandenhoudtstraat - Christiaan Pallemansstraat - Dorpsstraat

Nog enkele werken waarbij de straat tijdelijk wordt afgesloten:

  • 18/6 + 19/6: J. Breugelmansstraat afgesloten voor doorgaand verkeer tussen 09.00 en 15.00 uur. Omleiding via Koerspleindreef.
  • 30/6: Jagersdreef afgesloten voor doorgaand verkeer thv nummer 9: omleiding via Vinusakker.

Vermits de werken steeds opschuiven of een verlenging nodig is van de huidige wegomlegging delen wij u een link waar u de actuele hinder kan vinden.

De werken lopen nog tot midden 2021 en er zal uiteraard op verschillende delen gewerkt worden.

Vanaf 15 juni zal de enkelrichting verlengd worden doordat de werken een tijdje stil hebben gelegen. Er zal dus tot einde werken eenrichtingsverkeer gelden in Laageind en Dorpsstraat.

De doorgang Kleine Molenweg zal een tweetal weken gesloten zijn tot 27/06/2020. 

Elke actuele status omtrent de werken kan u vinden: https://wegenenverkeer.be/werken/heraanleg-van-dorpsstraat/laageind/actuele-hinder

 

Van maandag 15 juni tot en met vrijdag 10 juli zullen er nutswerken worden uitgevoerd in de Koningin Astridlaan ter hoogte van de bocht aan de Lobelialaan.

Het betreft voorbereidende werken voor de aanleg van een verkeersplateau met fietsoversteek ter verbetering van de verkeersveiligheid.

 

Zowel in de Koningin Astridlaan als in het begin van de Lobelialaan zal tijdens de werken beurtelings 1 rijstrook worden afgesloten. Om doorgaand verkeer te garanderen zal er gewerkt worden met tijdelijke verkeerslichten.

 

Vanaf 1 augustus zal de firma Boden starten met de herinrichting van de oversteekplaats waardoor de straat zal worden onderbroken. Hierover ontvangt u later meer informatie met de te verwachten hinder.