Tijdens de werken aan de N111 proberen motorrijders op gevaarlijke wijze de file te ontwijken via het fietspad. Zij brengen door dit rijgedrag de zwakke weggebruikers ernstig in gevaar. De Verkeersdienst van de PZ Noord zal hier blijvend aandacht voor hebben en verbaliseren.


Deze namiddag werd de Politiezone Noord gecontacteerd door een aantal inspecteurs van het FAVV. Deze federale dienst verzocht de lokale politie om de sterke hand te verlenen bij de uitvoering van een visitatiebevel van een Onderzoeksrechter teneinde het katje Lee op te sporen en in beslag te nemen op een adres te Stabroek.

De rol van de lokale politie beperkte zich tot passief bijstand verlenen aan een federale overheidsdienst die drager was van een rechterlijk bevel. Als waarborg voor de democratische en grondwettelijke vrijheden van éénieder heeft de PZ Noord deze bijstand geleverd zonder een oordeel te vellen over deze zaak ten gronde.

Wij begrijpen dat de problematiek van Lee veel emoties losmaakt gezien ook wij in ons Korps vele dierenvrienden hebben en hopen dat er snel een oplossing wordt gevonden waar iedereen zich in kan vinden. Ondertussen blijven de medewerkers van de PZ Noord in alle neutraliteit ten dienste staan van alle burgers van de gemeenten Stabroek en Kapellen.

Namens de PZ Noord,
Luc Gers - Korpschef

 

 

Morgen 30/05 wordt de oprit te Stabroek richting Antwerpen afgesloten tussen 07u00 en 18u00. Omleiding via haven voorzien.

 

Zondag 31/05 tot vrijdag 5/06 zal er een asverschuiving zijn op de oprit van Stabroek richting Antwerpen. De hinder zal beperkt zijn. (versmalde rijstroken)

aantal, automobiel, getal

 

In april was er veel minder gemotoriseerd verkeer op de weg omwille van de coronamaatregelen, op een bepaald moment tot 70% minder. Ons flitscamera's bleven echter niet in hun kot. Ze stelden uiteraard minder snelheidsovertredingen vast, maar toch bleef in verhouding het aantal bestuurders dat geflitst werd ongeveer gelijk met de maanden voordien. Ook blijkt dat de populaire plaatsen om te snel te rijden in trek blijven.


In totaal passeerden een kleine 5800 bestuurders onze mobiele flitscamera's in de afgelopen maand. Daarvan werden er 201 betrapt op een snelheidsovertreding. De Heidestraat-Zuid spant de kroon met zo'n 20% overtredingen, gevolgd door de Abtsdreef en de Klinkaardstraat. De topsnelheden die gemeten werden lagen tussen de 98 en 108 km/uur, zowel op plaatsen waar 50 km/uur als waar 70 km/uur toegelaten is. 


Deze inbreuken leveren niet alleen onmiddellijke inningen op, maar ook minnelijke schikkingen voorgesteld door het Parket, of voor de echte snelheidsduivels rijverboden en zeer hoge boetes uitgesproken door de Politierechtbank! Met andere woorden, ook in COVID19-tijden geldt: MATIG UW SNELHEID voor uw en ieders veiligheid!


Ps: ook op de omleiding voor de werken op de N111 in Stabroek wordt geflitst!

 

 


Heb jij de voorbije weken tijdens de lockdown ook je fiets (her)ontdekt? Het is ons in ieder geval opgevallen dat er in onze politiezone flink meer gefietst wordt. Top! Dat kunnen we alleen maar blijven aanmoedigen. De ideale ontspanning om je hoofd leeg te maken en bovendien een gezonde bezigheid.


Natuurlijk hopen we dat je ook blijft fietsen als je binnenkort weer naar je werk of naar school mag. Vergeet die files en parkeerstress. Fietsen is zoveel leuker en ontspannender, dat heb je nu zelf ontdekt! Politiezone Noord doet er samen met de gemeenten Kapellen en Stabroek alles aan om dat zo veilig mogelijk te laten verlopen.


De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) pakt uit met de eerste fietscampagne in Vlaanderen. Wij springen graag op de kar en moedigen iedereen in onze politiezone aan om te blijven fietsen! Tenslotte zijn we met z’n allen goed bezig. Jij morgen ook?