In maart werkt ons verkeersteam rond fietsers en speed pedelecs. Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor ons, en ook fietsers kunnen hieraan bijdragen. We denken hierbij aan plaats op de openbare weg, respecteren van de rijrichting, gsm-gebruik op de fiets, …


      

 

Fiets? Of speed pedelec?

De wegcode voor fietsers is best uitgebreid. Je leert vaak als kind al fietsen en gaat ervan uit dat je de regels wel kent omdat je het al zo lang doet. Toch is het nuttig om de wetgeving er eens bij te nemen om de puntjes op de i te zetten. Mag je met z’n tweeën naast elkaar fietsen, mag je gsm’en op je fiets, mag je de fiets nemen als je gedronken hebt, …?

De basisregels zijn als volgt:

 

 

Meer uitleg en antwoord op andere vragen vind je hier: https://www.veiligverkeer.be/inhoud/plaats-op-de-weg-/.

Voor een elektrische fiets gelden dezelfde regels als voor een “gewone” fiets, maar speed pedelecs volgen andere regels. Het verkeersreglement beschouwt hen als bromfietsen.

 

Het gebruik van een gemengd voet- en fietspad (met verkeersbord D9 of D10) is voor speed pedelecs ALTIJD VERBODEN! Het gebruik van voorbehouden wegen door de speed pedelec-gebruiker wordt geregeld door verkeersborden overeenkomstig de door de wegbeheerder (bvb. de gemeente) gemaakte keuze. Deze wegen mogen enkel worden gebruikt wanneer het verkeersbord dat effectief toelaat.

Bij het gebruik van een speed pedelec veronderstellen we dat de gebruiker van dit vervoermiddel op de hoogte is van de voor hem geldende verkeersregels, inclusief de verkeersborden, zelfs al is de desbetreffende wetgeving vrij complex.

 

Snelheid en gedrag tegenover andere weggebruikers

Als je fietst hou je steeds rekening met de andere weggebruikers, ook al ben jij de “zwakke” weggebruiker. Dit geldt in het bijzonder op het fietspad, maar ook op bijvoorbeeld een fiets-o-strade of fietssnelweg. Hou bovendien verkeersborden en verkeersregels in het oog. Zo geldt bijvoorbeeld de maximumsnelheid van 30 km/u opgelegd door een verkeersbord zone 30 of in een fietsstraat ook voor speed pedelec-bestuurders.

De grote fietsassen in Kapellen en Stabroek worden (her)bekeken om na te gaan waar fietspaden en toelating voor speed pedelecs aangepast/verbeterd kunnen worden. In afwachting daarvan moet je de huidige regels respecteren.

 

 

 


Op 1 maart 2020 start Politiezone Noord met onthaal op afspraak voor niet-dringende aangiftes. Wil je aangifte doen, maak dan eerst een afspraak. Je kan zowel op het politiekantoor in Kapellen als Stabroek terecht en de openingsuren blijven ongewijzigd. Dankzij deze nieuwe aanpak kunnen we meer dienstverlening op maat bieden met het oog op de uitdagingen van de toekomst. Ook de politiezones Brasschaat en Schoten starten op 1 maart met onthaal op afspraak.

 
Waarom op afspraak?

Deze vernieuwing heeft heel wat voordelen:

  • Met onthaal op afspraak zijn wachttijden aan het loket verleden tijd. Je kiest het moment dat jou het best past.
  • Voor elke afspraak wordt voldoende tijd voorzien zodat je je verhaal in alle rust kan doen.
  • Je weet meteen welke documenten nodig zijn voor je aangifte. Zo bespaar je een extra trip naar het commissariaat.
  • De inspecteurs zullen nog vaker aanwezig zijn op straat omdat ze niet meer moeten wachten op aangiftes op kantoor.


Uiteraard blijven we dag en nacht voor je klaarstaan om dringende politiehulp te garanderen. Voor dringende hulp bel je het noodnummer 101. De centrale stuurt onze ploegen dan aan. Je kan ook nog steeds telefonisch terecht op de commissariaten in Kapellen en Stabroek voor inlichtingen.Eenvoudig en online


Vanaf 1 maart 2020 kan je zelf online een afspraak maken via onze website:

  • Surf naar de website van onze zone www.pznoord.be en plan je afspraak op het moment dat jou het best past. *
  • Op de website vind je ook veel informatie over de verschillende mogelijke meldingen en aangiftes en hoe de politie die behandelt. **
  • Geef aan waarom je een afspraak nodig hebt en geef een korte beschrijving van wat jou overkomen is. Zo kan de inspecteur of onthaalmedewerker zich voorbereiden op jouw bezoek. Als er iets onduidelijk of niet correct is, word je telefonisch gecontacteerd.


Als je niet in de mogelijkheid bent om online een afspraak te maken of vragen hebt, kan je telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren. Deze blijven ongewijzigd. Een medewerker zal je graag advies geven en/of een afspraak voor je maken. 

* In de week van 17 februari zal deze functie toegevoegd worden aan de website en kan je al een afspraak plannen vanaf 1 maart.
** Deze rubriek is momenteel onder constructie en zal eveneens in de week van 17 februari beschikbaar zijn.

We benadrukken dat we nog steeds 24/7 klaarstaan voor dringende oproepen. Heb je dringende politiehulp nodig of hoor/zie je iets verdachts? Bel onmiddellijk 101!

 

 
De Lombaardstraat in Hoevenen verwerkt op piekmomenten veel fietsverkeer naar de verschillende schoolomgevingen in de buurt. Om dit fietsverkeer voldoende ruimte tussen het autoverkeer op de rijweg te geven, wordt het principe van fietsstraat ingevoerd in de Lombaardstraat.

In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Gemotoriseerd verkeer heeft toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur. Bestuurders van rijwielen of speed pedelecs worden gelijkgesteld met fietsers.

Afbeeldingsresultaat voor fietsstraat


De verkeerstekens zijn de borden F111 en F113. Er wordt tevens een grondmarkering van deze tekens in het midden van de straat geplaatst.

De verkeerstekens zullen in de maand maart geplaatst worden en de maatregel is onmiddellijk van kracht. Het aanvullend verkeersreglement kan je raadplegen op de website van de gemeente Stabroek.

 

 

 

Op 3 maart 2020 vindt de volgende zitting van de politieraad plaats.  

 

 

Het CJMIB, of in de volksmond bij ons “den Haleakala”, begeleidt mensen met een verstandelijke beperking en is gevestigd in de Christiaan Pallemansstraat, een paar huizen voorbij ons hoofdkantoor. We hebben een goede verstandhouding met het centrum en er komen zelfs regelmatig personen bij ons helpen met het wassen van de combi’s, kleine klusjes doen, …

Zij wilden een computerklasje inrichten en wij wilden hen daarin graag ondersteunen. Zo zullen enkele van onze computers en beeldschermen een tweede leven krijgen in het centrum en hebben we een aantal (dag)bewoners heel blij gemaakt!

 

 

 

 

Tot nader bericht zal er uitzonderlijk geen mogelijkheid zijn om je fiets te laten labelen/graveren wegens onderhoud van het toestel.