Wij willen iedere burger bedanken om de maatregelen op te volgen.

We beseffen dat het veel vraagt van onze maatschappij en van jou om deze op te volgen en ons eraan te houden!

Hou vol en probeer te genieten van de momenten die je nu met uw gezin krijgt.

De maatregelen zullen nog even gelden. Wij volgen alles mee op en willen mensen zeker niet pesten door hen te berispen of beboeten, maar als men zich niet aan de regels houdt zullen we de curve enkel zien stijgen, waardoor wij of onze dierbaren in de problemen komen in de ziekenhuizen.
Hoe beter het ons lukt om de maatregelen te respecteren, hoe sneller alles terug normaal zal worden, we terug bij vrienden en familie op bezoek kunnen, we terrasjes mogen doen en op vakantie kunnen.

Je respecteert de algemene hygiënemaatregelen en je laat minimum 1,5m tussen elkaar. Je vermijdt een mix van verschillende leeftijden en mensen die voor de maatregelen nog niet met elkaar in contact kwamen.

Je wordt verwacht zoveel mogelijk thuis te blijven, je mag enkel buitenkomen voor volgende zaken:

  • Gaan werken en verplaatsingen in het kader van je werk
  • Naar de winkel, bankautomaat of postkantoor gaan
  • Naar de dokter of apotheek gaan
  • Hulp bieden aan minder zelfredzame personen (mantelzorg)
  • Een fysieke activiteit in openlucht

Deze maatregelen gelden t.e.m. 19 april maar kunnen verlengd worden met 2 weken (3mei) na evaluatie.
Schoolreizen van meerdere dagen zijn alvast verboden tot 30 juni 2020.

Verdere info en het antwoord op al je corona gerelateerde vragen kan u steeds vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/