De maatregelen van de overheid om het coronavirus een halt toe te roepen zijn verlengd tot en met 19 april 2020. Naast controle in onze politiezone, staan we ook aan de grensovergangen met Nederland. 

De gevolgen van je niet aan de regels te houden zijn niet min: een onmiddellijke inning van 250 euro voor particulieren, en 750 euro voor handelaars, uitbaters en organisatoren. Voor flagrante overtredingen kan je gerechtelijk vervolgd worden.

Het is in het belang van iedereen en van onze veiligheid en gezondheid dat we met aandrang vragen om je aan de opgelegde maatregelen te houden! Dat geldt niet alleen aan de grensovergang, maar op het hele grondgebied.

Bedankt aan iedereen die zich wel mooi aan de regels houdt!

 

 

 

Bron filmpje: ATV