Uit snelheidscontroles in de Bosdreef in Kapellen, is gebleken dat ongeveer de helft van de bestuurders zich niet aan de toegelaten snelheid houdt.

In de Bosdreef is de snelheid, tussen de Heidestraat en het rondpunt aan de manège, beperkt tot 30 km/u. Dit is ingevoerd gezien het zicht op de rijbaan in dit deel van de straat beperkt is door enkele bochten. Bovendien is dit een vaak gebruikte weg door voetgangers en fietsers.

Er kwamen verschillende meldingen binnen over te hoge snelheden in de straat. Verkeerstellingen bevestigden dit en daarop werd beslist om snelheidscontroles uit te voeren.  

Uit cijfers van verschillende snelheidscontroles, komt duidelijk naar voor dat bestuurders zich niet aan de toegelaten snelheid houden. Wij controleerden op verschillende tijdstippen, telkens in de zone waar de snelheid beperkt is tot 30 km/u. Het aantal overtreders varieerde tussen 31% en 62%. Gemiddeld rijdt 53% er te snel. Er werden onder meer snelheden gemeten van 72, 76 en 78 km/u.

Verkeersveiligheid blijft één van onze prioriteiten. Samen met de gemeente Kapellen wordt bekeken om bijkomende snelheidsremmende maatregelen in te voeren in deze straat.

Wij blijven regelmatig snelheidscontroles uitvoeren in de Bosdreef. Hou ook hier je snelheid in de gaten!