Op 29-11-2018, nu meer dan een maand geleden, ging onze wintercampagne fietsverlichting bij jongeren van start. Zolang het ’s morgens donker is blijven we extra inzetten op controles van fietsverlichting, voornamelijk bij schoolgaande jeugd. Zo hopen we het aantal slachtoffers tijdens het woon-schoolverkeer te helpen dalen en jongeren bewust te maken van de gevaren van fietsen zonder verlichting.


Tijdens de wintermaanden kan je als fietser maar beter goed zichtbaar te zijn in het verkeer. Jongeren zijn zich er niet altijd niet bewust van hoe gevaarlijk het is om zonder verlichting te fietsen. Ze rijden nog niet met de auto en beseffen niet hoe onzichtbaar ze in het donker zijn voor andere weggebruikers. Sommige jongeren weten ook dat ze ‘ongestraft’ overtredingen kunnen begaan omdat ze minderjarig zijn. Samen met het Jeugdparket Antwerpen maakten we daarom afspraken om jongeren die bepaalde overtredingen begaan op een educatieve manier te ‘beboeten’.

Bij ontbrekende of niet-werkende fietsverlichting krijgen ze een waarschuwing en sturen we een brief om de ouders op de hoogte te brengen. Wordt dezelfde jongere later nogmaals tegengehouden zal hij/zij een verkeersvormingsles moeten volgen. Bij een derde overtreding of als de persoon in kwestie niet komt opdagen voor de verkeersles, zal het Jeugdparket de jongere en de ouders uitnodigen en kan een alternatieve straf opgelegd worden.


Tegenwoordig hoeven we niet meer extra hard te trappen als we onze dynamo opzetten, maar hebben moderne fietsen ledverlichting en extra reflectoren. Wil je nog beter zichtbaar zijn, kan je een fluo hesje dragen of bevestig je hippe reflecterende stickers op je boekentas of fiets. Er bestaan ook tal van andere oplossingen, zoals laserverlichting, extra lampjes om te bevestigen, …

Ook volwassenen worden natuurlijk geacht zich aan de verkeersregels te houden. Als zij zonder fietsverlichting gespot worden, stellen we meteen een pv op. Geef het goede voorbeeld aan kinderen en help ons om de weg voor iedereen veiliger te maken!