We kregen meerdere vragen van ongeruste burgers over een telefoontje dat ze ontvingen. Het gaat telkens over het komen testen van de waterkwaliteit bij de mensen thuis. De opbellende partij wil hiervoor een afspraak maken om langs te komen.

Uit navraag bij watermaatschappij Pidpa blijkt dat zij nooit op voorhand telefonisch contact opnemen indien er testen of nazicht moet gebeuren. Het is mogelijk dat het om een verkoopstechniek gaat van verkopers van waterontharders of dergelijke installaties. De verkoop hiervan is uiteraard niet verboden.