Woensdag was er een Europese flitsmarathon, waar 26 landen aan deelnamen. Politiezone Noord nam naar goede gewoonte ook deel. We stelden onze flitswagen op op plekken verspreid over Kapellen en Stabroek en controleerden bijna 4000 voertuigen in de loop van de 24 uren waarin de flitsmarathon liep.

2,08% daarvan reed te snel. Ter vergelijking: in de provincie Antwerpen werden 117.413 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 3,54% te snel reden. In heel België werden 1.087.511 voertuigen gecontroleerd. Daarvan reden 29.450 bestuurders of 2,71% te snel.

Uitschieters in onze zone waren er op de Heidestraat-Noord, waar in de vroege ochtend 17,31% van de passanten betrapt werd op te snel rijden. Ook op het Laageind en op de Bonapartelaan lag het aantal snelheidsovertreders met ± 6% een stuk boven het gemiddelde van de zone. In de Bosdreef, waar we sinds enige tijd regelmatig de snelheid controleren om het respecteren van de snelheidsbeperking van 30 km per uur aan te moedigen, werd toch bijna 8% van de bestuurders geflitst.

Blijvend inzetten op snelheidscontroles werpt zijn vruchten af. We zien het aantal snelheidsovertreders bij elke flitsmarathon lichtjes dalen. We zien ook dat in de meeste gevallen het aantal bestuurders in overtreding een stuk lager ligt bij aangekondigde acties dan bij onze ‘losse’ flitsmomenten. Op de Bonapartelaan werd in maart nog 21,40% van de passanten geflitst. In de Bosdreef werd in maart nog 41,46% van de bestuurders betrapt op te hoge snelheid.

We zetten onverminderd in op verkeersveiligheid en sensibilisering, ook buiten de aangekondigde acties.