Toename van het aantal speed pedelecs

Speed pedelecs komen steeds vaker voor in het verkeer.  Met deze snelle elektrische fiets kan je op een milieuvriendelijke manier grote(re) afstanden afleggen. Uiteraard gelden er ook een aantal verkeersregels voor bestuurders van speed pedelecs. Zo zijn zij eveneens verplicht om steeds hun snelheid en rijgedrag aan te passen aan de omstandigheden. Dit wil zeggen dat ze rekening moeten houden met andere weggebruikers, weersomstandigheden, verkeersdrukte, zicht ,... 

Een goede kennis én toepassing van de verkeersregels door bestuurders van speed pedelecs bevordert de verkeersveiligheid. Bovendien groeit hiermee de positieve bejegening van deze vrij “nieuwe” vorm van verkeer in het straatbeeld.

Verplichtingen voor de bestuurder van een speed pedelec: 

  • Dragen van een valhelm
  • Minimumleeftijd: 16 jaar
  • Rijbewijs voor bromfiets (of hogere categorie van motorvoertuigen) bij hebben
  • COC (Certificaat van overeenstemming) voor de speed pedelec bij hebben
  • Speed pedelec ingeschreven bij DIV – Inschrijvingsbewijs bij hebben – nummerplaat op fiets
  • Verzekeringsbewijs motorrijtuig (verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid) bij hebben wanneer de motor autonoom kan werken zonder trappen

Snelheid en gedrag tegenover andere weggebruikers

Hou steeds rekening met de andere weggebruikers, in het bijzonder op het fietspad, maar ook op bijvoorbeeld een fietsostrade of fietssnelweg. Je bent niet alleen op de weg en je hoeft niet altijd en overal 45 km/u rijden! Hou bovendien verkeersborden en verkeersregels in het oog. Zo geldt bijvoorbeeld de maximumsnelheid van 30 km/u opgelegd door een verkeersbord of in een fietsstraat ook voor speed pedelec-bestuurders.


Plaats van de speed pedelec op de openbare weg

Waar mag of moet je rijden als bestuurder van een speed pedelec? 

Het gebruik van een gemengd voet- en fietspad (met verkeersbord D9 of D10) is ALTIJD VERBODEN!

Het gebruik van voorbehouden wegen door de speed pedelec-gebruiker wordt geregeld door verkeersborden overeenkomstig de door de wegbeheerder (bvb. de gemeente) gemaakte keuze.

Deze wegen mogen enkel worden gebruikt wanneer het verkeersbord dat effectief toelaat.

 

Politiezone Noord zal zowel voor Kapellen als voor Stabroek de grote fietsassen (her)bekijken om na te gaan waar speed pedelecs momenteel toegelaten/gewenst zijn. Vervolgens zullen eventuele aanpassingen uitgevoerd worden in samenspraak met de gemeentebesturen. 

 De speed pedelec is sinds 1 oktober 2016 opgenomen in het verkeersreglement. Er wordt verwacht dat de wetgeving i.v.m. de speed pedelecs in de toekomst nog zal wijzigen, o.a. op vraag van het Fietsberaad Vlaanderen. Zo denkt men o.a. aan een richtinggevende maximumsnelheid in het kader van een snelheidsbeleid op de fietsinfrastructuur. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd …