Elke wijk in Kapellen en Stabroek heeft een wijkagent. De wijkagent weet wat er leeft in "zijn" of "haar" wijk. De wijkagent zie je geregeld op de fiets in de wijk waar hij of zij makkelijk aanspreekbaar is voor de bewoners. Een wijkagent staat in voor heel wat taken. 

Zo ontmoet je meestal jouw wijkagent als je van adres verandert. Om de inschrijving in orde te maken, komt de wijkagent langs om na te gaan of je op het opgegeven adres verblijft. Bij burenruzies of geschillen in de wijk, treedt de wijkagent bemiddelend op. De wijkagent houdt bovendien algemeen toezicht in de wijk en signaleert problemen aan de bevoegde diensten (vb. sluikstorten, defecte of ontbrekende verkeerssignalisatie,...). Ook levert de wijkagent bijstand aan de gerechtsdeurwaarder en werkt hij of zij nauw samen met sociale diensten zoals het ocmw. 

's Morgens en 's middags vind je de wijkagent meestal in de schoolomgeving, waar hij of zij er op toeziet dat de kinderen veilig van en naar school gaan. Ook is de wijkagent vaak aanwezig op evenementen in de wijk. 

De wijkagent voert ook een heel aantal gerechtelijke taken uit, zoals verhoren en verder onderzoek naar aanleiding van een verkeersovertreding, verkeersongeval of gerechtelijke inbreuk. 

Wil je weten wie jouw wijkagent is? Zoek hem of haar op via "Mijn wijkagent" op de startpagina.