Wil je een feestje, activiteit of evenement organiseren? 

Voor activiteiten die mogelijk de openbare orde, rust of veiligheid verstoren of voor sportwedstrijden of wijkfeesten, die - deels - de openbare weg of het openbaar domein innemen, heb je een toelating van de gemeente nodig. Afhankelijk van de aard van je evenement, heb je een vergunning nodig voor het evenement. De gemeente vraagt advies aan brandweer en politie voor het veilig verloop van je evenement. 

Dien je aanvraag best op tijd in, via het evenementenloket van de gemeente Kapellen of gemeente Stabroek