Interesse?

Ben je al werkzaam bij de geïntegreerde politie en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op onze openstaande functies via Mobiliteitscyclus 2021/1!

Meer informatie over de functie en de selectieprocedure bij onze dienst HRM (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) of op HRMob. Je kandidaat stellen kan via mobiliteitscyclus 2021/1 op HRMob (zone 5348).

 

Politiezone Noord, dat is niet zómaar een lokale politiezone, dat is…

… zelfstandig dossiers opvolgen van A tot Z

… samenwerken met andere diensten en politiezones

… voortdurend bijleren via interne en externe opleidingen

… kans maken op interne carrièremogelijkheden

… terechtkomen in een hecht team

… werken in een groene, landelijke omgeving die grenst aan het havengebied,
    maar ook een levendige dorpskern heeft

… deelnemen aan verschillende sociale en sportieve activiteiten

… een goede balans houden tussen werk en privéleven

… uitgerust zijn met een modern wagenpark en voldoende logistieke middelen

… de Politiezone Noord-kwaliteit bewaken

 

Werken bij de politie, hoe gaat dat in zijn werk?  

Wij zijn steeds op zoek naar collega's met de meest gevarieerde achtergrond. We zoeken niet enkel politieambtenaren, maar hebben ook nood aan burgerpersoneel zoals informatici, boekhouders, administratief medewerkers en andere specialisten. 

Heb je interesse in een job bij de politie? Ontdek het verrassende en gevarieerde jobaanbod op www.jobpol.be. Hier vind je de actuele vacatures en uitgebreide info over de jobs in uniform en de administratieve jobs.

Administratieve jobs

Ongeveer 20% van het politiepersoneel bestaat uit personen met een burgerfunctie (administratief, ondersteunend, technisch). Zowel bij de lokale of de federale politie zijn er burgerfuncties, verdeeld over vier niveaus:

 • niveau A - Adviseur (Master/licentiaat of gelijkwaardig);
 • niveau B - Consulent (Professionele Bachelor of gelijkwaardig);
 • niveau C - Assistent (diploma/getuigschrift van 6 jaar voltijds secundair onderwijs);
 • niveau D - Bediende/Arbeider (geen diplomavereiste).

Indien je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zal je na het solliciteren uitgenodigd worden voor de selectieproeven:

 • Cognitieve proef: een psychotechnische test (je abstract redeneervermogen, numeriek redeneervermogen en verbaal redeneervermogen worden getest) en een taalproef (oefeningen die je kennis van spraak en spelling testen).
 • Persoonlijkheidsproef: een geïnformatiseerde vragenlijst om je persoonlijkheid te beschrijven (gericht op het niveau waarvoor je solliciteert, niet op de functie zelf). De resultaten hiervan zullen gedurende het verdere verloop van het selectieproces ter ondersteuning gebruikt worden.
 • Aanvullende proef: de politiezone of directie waar de plaats vacant is zal een aanvullende test organiseren die bestaat uit een bijkomende proef en/of selectiegesprek.

Jobs in uniform

Het operationeel kader van de geïntegreerde politie bestaat uit politieambtenaren die in drie kaders zijn verdeeld: het basiskader, het middenkader en het officierskader.

Basiskader:    


agent: 'Agenten van politie' zijn geen politieambtenaren, maar hebben wel een beperkte politiebevoegdheid. Als agent van politie leg je je vooral toe op verkeersopdrachten zoals de vaststelling van verkeersongevallen, verkeersregeling en -toezicht. Je houdt ook toezicht op de naleving van lokale politieverordeningen en je kan politieambtenaren bijstaan in bepaalde door de wet voorziene gevallen (bijvoorbeeld het fouilleren van personen).


inspecteur: Als inspecteur heb je een volle bevoegdheid en oefen je je politiebevoegdheden uit in alle bestaande functies. Oplossingsgericht werken en klantgerichtheid, d.w.z. naar de burger toe werken, zijn basiscompetenties die van een inspecteur worden verwacht. Samenwerking is eveneens van het grootste belang. Politiewerk is immers teamwerk! 

Middenkader:


De politieambtenaren van het middenkader zijn ofwel hoofdinspecteurs van politie die intern gepromoveerd zijn uit het basiskader, ofwel hoofdinspecteurs van politie met bijzondere specialisatie die aangeworven zijn op basis van een specifiek bachelordiploma (het gespecialiseerde middenkader). Deze personeelsleden hebben naast volle politiebevoegdheid ook leidinggevende taken. Ze sturen inspecteurs en agenten van politie in kleinere teams aan.

Officierskader:


De politieambtenaren van het officierskader zijn bij de start van hun loopbaan commissaris van politie. Je kan commissaris van politie worden via interne bevordering, maar ook door extern te solliciteren op basis van een masterdiploma. Deze personeelsleden hebben een volle politiebevoegdheid en uitgesproken leidinggevende taken. Ze sturen medewerkers in grotere teams aan. Vaak ontwikkelt een officier zich in zijn/haar verdere loopbaan tot eindverantwoordelijke op directie- of korpsniveau.

Beveiligingsagent:


Een beveiligingsagent van politie is tewerkgesteld binnen de Directie van de Beveiliging van de Federale Politie. De functie van beveiligingsagent bestaat uit de beveiliging van o.a. nucleaire sites, de infrastructuren van Brussels Airport, nationale, internationale en Europese instellingen, de infrastructuur van de NAVO, de koninklijke paleizen,... Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de overbrenging van gevangenen, politie van hoven en rechtbanken, beveiligingspatrouilles, de beveiliging van personen, installaties en gebouwen (bv. nucleaire sites), protocollaire escortes,...

Indien je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je deelnemen aan de selectieproeven:

 • Cognitieve proef: een psychotechnische test (je abstract redeneervermogen, numeriek redeneervermogen verbaal redeneervermogen worden getest) en een taalproef (oefeningen die je kennis van spraak en spelling testen).
 • Sportproef: het 'functioneel parcours' bestaat uit twee afzonderlijke onderdelen die je vlak na elkaar moet uitvoeren. 

  1. Een parcours bestaande uit een reeks van 6 hindernissen die je binnen een bepaalde maximumtijd correct moet nemen;
  2. Een krachtproef bestaande uit enkele fysieke proeven, af te leggen in maximum 1 minuut.

 • Persoonlijkheidsproef: een geïnformatiseerde persoonlijkheidsvragenlijst (gericht op het competentieprofiel waarvoor je solliciteert), een biografische vragenlijst, een gestructureerd interview en een aantal andere selectietechnieken zoals een situatieproef en een postbakoefening.

 • Selectiecommissie: iedere kandidaat verschijnt voor een driekoppige jury met een vertegenwoordiger van de Lokale Politie, een vertegenwoordiger van de Federale Politie en een lid van de selectiedienst. De jury beoordeelt de kandidaten op basis van verschillende criteria uit het competentiemodel. Bij een positief advies moet je enkel nog een medisch onderzoek ondergaan om je (twee jaar geldige) brevet te verkrijgen. Daarna kun je je opleiding starten in een van de Belgische politiescholen.

 • Medische proef: hier wordt je medische geschiktheid voor de uitoefening van een functie bij de politie nagegaan. Het medisch geschiktheidsonderzoek is een standaard medisch onderzoek dat gelijk is voor alle kandidaten, dat aangevuld kan worden met andere onderzoeken indien dit nodig blijkt.

 • Moraliteitsonderzoek: iemand die bij de politie wil werken, moet van onbesproken ofwel onberispelijk gedrag zijn. Kleinere overtredingen zoals een boete voor fout parkeren vormen doorgaans geen obstakel in de aannameprocedure. Als kandidaat-politiemedewerker kunnen we je alvast de lectuur van de deontologische code van de politiediensten aanbevelen.
   

Je voorbereiden op de proeven kan je doen door de tips en uitgebreide info op www.jobpol.be te lezen. Je vindt er ook voorbeelden van de testen om te oefenen. Bekijk ook zeker de competentieprofielen voor de verschillende functies/niveaus!

Ben je geslaagd voor de selectieproeven, dan mag je starten aan het bijhorende opleidingstraject. Meer details hierover opnieuw op www.jobpol.be

 

Ben je geslaagd en aangenomen? Proficiat!

Tijdens je loopbaan als politieambtenaar of burgerpersoneel zal je zeker niet vastroesten. Je kan deelnemen aan interne mobiliteit of interne promotie maken. Als lid van het burgerpersoneel krijg je ook de kans om interne opleidingen te volgen om je competenties te vergroten.

Elk jaar organiseert de politie vergelijkende examens om statutaire burgerpersoneelsleden te laten bevorderen naar een hoger niveau. Ben je niet in het bezit van het vereiste diploma om deel te nemen aan de bevorderingsexamens? Dan kan je deelnemen aan de niveauproef. Slagen voor deze proef geeft je toegang tot de bevorderingsexamens.

Ieder jaar worden eveneens selectieproeven ter interne bevordering door overgang naar een hoger kader georganiseerd:

 • Agenten van politie kunnen na twee jaar dienst deelnemen aan de interne selectieproeven van het basiskader. Zo kunnen zij bevorderen tot inspecteur van politie.
 • Inspecteurs van politie kunnen na zes jaar dienst deelnemen aan de interne selectieproeven van het middenkader. Zo kunnen zij bevorderen tot  hoofdinspecteur van politie.
 • Hoofdinspecteurs van politie kunnen na zes jaar dienst deelnemen aan de interne selectieproeven van het officierskader. Zo kunnen zij bevorderen tot commissaris van politie.
 • Commissarissen van politie kunnen na zeven jaar dienst deelnemen aan de interne selectieproeven van het officierskader. Zo kunnen zij bevorderen tot hoofdcommissaris van politie.

Loonsimulator

Niet onbelangrijk bij een job is het loon. Ben je benieuwd hoeveel je kan verdienen als personeelslid of ambtenaar bij de politie? Via www.jobpol.be kan je de loonsimulator downloaden.


Ontmoet een collega

Wil je graag meer en persoonlijke informatie over de toelatingsvoorwaarden, de selectieprocedure, hoe je je kan voorbereiden,...? Je kan een (toekomstige) collega ontmoeten. Die kan je ook meer vertellen over hoe het echt is om bij de politie te werken. Deze personen zijn 'beroepenvoorlichter' in onze zone: