Op 1 oktober 2019 vindt de volgende zitting van de politieraad plaats.