Gisteren gingen Politiezone Noord en de Nederlandse politie van Bergen op Zoom samen op pad in het Belgisch/Nederlandse grensgebied van de gemeenten Woensdrecht, Kapellen en Stabroek. Deze gemengde patrouilles zullen we in de toekomst wekelijks of om de 14 dagen doen, om grenscriminaliteit beter aan te pakken. Dat kan drugs zijn, maar ook diefstallen in woningen, verkeer of andere vormen van overlast.

Een Nederlandse en Belgische collega surveilleren in één combi (afwisselend en Belgische of Nederlandse) en rijden aan beide kanten van de grens. Dankzij het vernieuwd samenwerkingsverdrag dat samenwerking van politiediensten binnen de Benelux meer mogelijkheden geeft, kan dit. Op 23 september 2019 ondertekenden de burgemeesters en korpschefs van de respectievelijke politiezones het engagement voor de internationale samenwerking voor de volgende 5 jaar.

De samenwerking tussen onze politiezone en die net over de landsgrens bestond al langer. Zo hielden we in het verleden ook al gezamenlijke gerechtelijke acties, soms ook met medewerking van de douane of de Koninklijke Marechaussee. Een patrouille met een Belgische en Nederlandse collega heeft voordelen. Zo is er op elk grondgebied iemand aanwezig die volledige politiebevoegdheid heeft. Uitwisseling van informatie gaat vlotter en elke collega kent de probleemsituaties aan zijn kant van de grens. Maar omdat grenzen criminaliteit niet tegenhouden, is deze uitwisseling juist zo belangrijk.