Op 10 december 2019 vindt de volgende zitting van de politieraad plaats.