In januari werkte Politiezone Noord rond enkele specifieke thema’s, waar we extra acties voor organiseerden. Het thema rond verkeer was fietsverlichting, het gerechtelijk thema diefstal in woningen, en rond overlast besteedden we extra aandacht aan de ijspiste in Kapellen en de cafés in onze zone. Ook de BOB-campagne liep nog tot eind januari. In februari focussen we opnieuw op drie thema's.

 We zien u graag

Tijdens de wintermaanden ben je als fietser maar beter goed zichtbaar in het verkeer. Verplaatsingen gebeuren vaak in het donker. Degelijke fietsverlichting zorgt er dan niet enkel voor dat je zelf ziet waar je fietst, maar ook (en vooral?) dat andere weggebruikers je opmerken.

In januari controleerden we 2052 fietsers, zowel kinderen, jongeren, als volwassenen. We werkten ook samen met scholen om kinderen en jongeren te stimuleren om fietsverlichting correct te gebruiken.

Wij hebben al verschillende jaren afspraken het Jeugdparket Antwerpen om jongeren tussen 12-15 jaar die bepaalde overtredingen begaan op een educatieve manier te ‘beboeten’. Bij ontbrekende of niet-werkende fietsverlichting krijgen ze een waarschuwing en sturen we een brief om de ouders op de hoogte te brengen. Wordt dezelfde jongere later nogmaals tegengehouden zal hij/zij een verkeersvormingsles moeten volgen. Bij een derde overtreding of als de persoon in kwestie niet komt opdagen voor de verkeersles, zal het Jeugdparket de jongere en de ouders uitnodigen en kan een alternatieve straf opgelegd worden.

In totaal waren 81 personen niet in orde met hun fietsverlichting. Daarvan waren 74 personen tussen 12 en 15 jaar. Zij vallen dus onder het project van de verkeerslesssen.

 


We zien u ook graag…

… correct parkeren in de blauwe zone. In de blauwe zone is het verplicht de parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de wagen te leggen. Met een geldige parkeerschijf mag je max. 2 uur parkeren, te rekenen vanaf het uur dat werd aangeduid op de schijf. Hierrond deden we 9 acties en stelden we 147 overtredingen vast.

Afbeeldingsresultaat voor parkeerkaart

 

… de snelheidslimieten respecteren. In januari organiseerden we 14 dagen acties op 47 standplaatsen in Kapellen en Stabroek. 490 chauffeurs werden betrapt op het overtreden van de toegelaten snelheden.

 

Horen? Zien? Bellen!

De winter is altijd een gevoelige periode voor inbraken. Naast huizen zijn tuinhuisjes vaak een doelwit, omdat deze vaak minder goed afgesloten zijn en er ook veel waardevol (tuin)gerief ligt. Deze keer krijgt vooral de wijk Kapellenbos te maken met inbraken.

We hebben zoveel mogelijk extra capaciteit ingezet om de inbrekers een halt toe te roepen. Niet alleen de interventieteams, maar ook onze recherche, wijkagenten en de cavalerie van de federale politie bundelden de krachten. We pakten 1 verdachte op.

In februari blijven we hier uiteraard ook op focussen. Hoor je iets vreemds of zie je iets verdachts? Verwittig ons dan zo snel mogelijk! Bel onmiddellijk 101!Uitgaansoverlast

Eind december en begin januari hielden we extra toezichten aan de ijspiste en het winterdorp in Kapellen, en de bijhorende festiviteiten.

In samenwerking met andere controlediensten deden we een gerechtelijke actie in cafés in onze politiezone. We troffen verscheidene gebruikershoeveelheden verdovende middelen aan, en stelden pv’s op voor het overtreden van de wetgeving op deeltijdse arbeid, zwartwerk en mensenhandel.

 

Bob, altijd nul op

Naar goede gewoonte hebben we deelgenomen aan de BOB-campagne van deze winter. 1096 chauffeurs werden gecontroleerd op alcohol. Daarvan bliezen 15 personen positief en 7 personen alert, wat neerkomt op 2,01% positieve testen.Gemengde acties

Een gemengde actie richt zich niet specifiek op snelheid, alcohol, overlast, … Hier kunnen meerdere thema’s aan bod komen, afhankelijk van wie of wat zich aandient. Meerdere diensten werken hier ook samen, zoals de wijkagenten, het verkeersteam, de recherche, en natuurlijk het interventieteam. Zelfs de Nederlandse collega’s van de politie komen aan bod. We reden 2 gemengde patrouilles met een Nederlandse collega en namen deel aan een gerechtelijke actie op Nederlands grondgebied.

Tijdens andere gemengde acties stelden we pv’s op voor snelheidsovertredingen, namen we ademtesten af, controleerden we wagens op keuring en chauffeurs op rijbewijs, en controleerden we vrachtwagens op het respecteren van rij- en rusttijden, lading en het gebruik van de tachograaf.

 

In Februari …

… blijven we focussen op diefstallen in woningen. Gerelateerd aan verkeer komt deze maand het “zwaar vervoer” aan bod. We pakken ook overlast door hangjongeren aan.