Op 3 maart 2020 vindt de volgende zitting van de politieraad plaats.