In maart werkt ons verkeersteam rond fietsers en speed pedelecs. Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor ons, en ook fietsers kunnen hieraan bijdragen. We denken hierbij aan plaats op de openbare weg, respecteren van de rijrichting, gsm-gebruik op de fiets, …


      

 

Fiets? Of speed pedelec?

De wegcode voor fietsers is best uitgebreid. Je leert vaak als kind al fietsen en gaat ervan uit dat je de regels wel kent omdat je het al zo lang doet. Toch is het nuttig om de wetgeving er eens bij te nemen om de puntjes op de i te zetten. Mag je met z’n tweeën naast elkaar fietsen, mag je gsm’en op je fiets, mag je de fiets nemen als je gedronken hebt, …?

De basisregels zijn als volgt:

 

 

Meer uitleg en antwoord op andere vragen vind je hier: https://www.veiligverkeer.be/inhoud/plaats-op-de-weg-/.

Voor een elektrische fiets gelden dezelfde regels als voor een “gewone” fiets, maar speed pedelecs volgen andere regels. Het verkeersreglement beschouwt hen als bromfietsen.

 

Het gebruik van een gemengd voet- en fietspad (met verkeersbord D9 of D10) is voor speed pedelecs ALTIJD VERBODEN! Het gebruik van voorbehouden wegen door de speed pedelec-gebruiker wordt geregeld door verkeersborden overeenkomstig de door de wegbeheerder (bvb. de gemeente) gemaakte keuze. Deze wegen mogen enkel worden gebruikt wanneer het verkeersbord dat effectief toelaat.

Bij het gebruik van een speed pedelec veronderstellen we dat de gebruiker van dit vervoermiddel op de hoogte is van de voor hem geldende verkeersregels, inclusief de verkeersborden, zelfs al is de desbetreffende wetgeving vrij complex.

 

Snelheid en gedrag tegenover andere weggebruikers

Als je fietst hou je steeds rekening met de andere weggebruikers, ook al ben jij de “zwakke” weggebruiker. Dit geldt in het bijzonder op het fietspad, maar ook op bijvoorbeeld een fiets-o-strade of fietssnelweg. Hou bovendien verkeersborden en verkeersregels in het oog. Zo geldt bijvoorbeeld de maximumsnelheid van 30 km/u opgelegd door een verkeersbord zone 30 of in een fietsstraat ook voor speed pedelec-bestuurders.

De grote fietsassen in Kapellen en Stabroek worden (her)bekeken om na te gaan waar fietspaden en toelating voor speed pedelecs aangepast/verbeterd kunnen worden. In afwachting daarvan moet je de huidige regels respecteren.