aantal, automobiel, getal

 

In april was er veel minder gemotoriseerd verkeer op de weg omwille van de coronamaatregelen, op een bepaald moment tot 70% minder. Ons flitscamera's bleven echter niet in hun kot. Ze stelden uiteraard minder snelheidsovertredingen vast, maar toch bleef in verhouding het aantal bestuurders dat geflitst werd ongeveer gelijk met de maanden voordien. Ook blijkt dat de populaire plaatsen om te snel te rijden in trek blijven.


In totaal passeerden een kleine 5800 bestuurders onze mobiele flitscamera's in de afgelopen maand. Daarvan werden er 201 betrapt op een snelheidsovertreding. De Heidestraat-Zuid spant de kroon met zo'n 20% overtredingen, gevolgd door de Abtsdreef en de Klinkaardstraat. De topsnelheden die gemeten werden lagen tussen de 98 en 108 km/uur, zowel op plaatsen waar 50 km/uur als waar 70 km/uur toegelaten is. 


Deze inbreuken leveren niet alleen onmiddellijke inningen op, maar ook minnelijke schikkingen voorgesteld door het Parket, of voor de echte snelheidsduivels rijverboden en zeer hoge boetes uitgesproken door de Politierechtbank! Met andere woorden, ook in COVID19-tijden geldt: MATIG UW SNELHEID voor uw en ieders veiligheid!


Ps: ook op de omleiding voor de werken op de N111 in Stabroek wordt geflitst!