Om de vier jaar wordt een zonaal veiligheidsplan (ZVP) opgesteld. Dit beleidsplan legt onze doelstellingen vast en bepaalt welke problemen prioritair worden aangepakt.

Voor de periode 2014 - 2017 zijn dit volgende prioriteiten: 

- Diefstallen in woningen
- Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid
- Intrafamiliaal geweld

Aan de hand van het zonaal veiligheidsplan worden er actieplannen uitgewerkt. Deze plannen bakenen de wettelijke sfeer af waarbinnen bepaalde fenomenen worden aangepakt. Tevens houden de actieplannen rekening met de noden en eisen van het parket van de Procureur des Konings. 

 

Zonale Veiligheidsraad

De raad is een systematisch overleg tussen de burgemeesters van Kapellen en Stabroek, de Procureur des Konings, de korpschef en de bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie. Daarnaast kunnen ook deskundigen uitgenodigd worden om deel te nemen aan het overleg. 

De zonale veiligheidsraad heeft drie opdrachten:

- bespreken en voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan

- bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie

- evalueren van de uitvoering va het zonaal veiligheidsplan