Putte / Woensdrecht (NL) - Gisteren hielden Politiezone Noord en politiecluster Woensdrecht (NL) een gezamenlijke controle op Belgisch grondgebied, dicht bij de grens. Het hoofddoel van de actie was controle van voertuigen en personen om te kijken of deze mogelijk betrokken zijn geweest bij inbraken. 

Op zes verschillende locaties langs de grens in België werden controles uitgevoerd. We hebben 9 processen-verbaal uitgeschreven en 4 pv's van waarschuwing uitgedeeld. Bij een proces-verbaal van waarschuwing krijg je 15 dagen de tijd om de gebreken aan je voertuig te (laten) repareren. Als je hieraan niet voldoet binnen de termijn ontvang je alsnog daadwerkelijk een proces-verbaal.


Er werden 143 voertuigen doorzocht en nagekeken, wat verschillende aandachtsvestigingen opleverde die gelinkt kunnen worden aan handel of bezit van verdovende middelen. De verzamelde informatie is zowel voor de Belgische als de Nederlandse politie van waarde.

Op de controleplaats op het Laageind werd in de kofferbak van een Belgisch voertuig ongeveer 2,5 kg marihuana aangetroffen. Deze was verstopt in een zak met een opschrift van hondenvoer. Twee verdachten met de Nederlandse nationaliteit werden aangehouden en vandaag voorgeleid. Op dezelfde controleplaats vond later een materiële aanrijding plaats. Eén van de betrokken bestuurders bleek te veel alcohol gedronken te hebben en werd aangehouden voor rijden onder invloed. 

We kregen al vele positieve reacties van burgers uit Putte en Woensdrecht over de aanwezigheid van de samenwerkende politieteams in de grensstreek.
 

 

EIGENAARS HEBBEN DE POES KOMEN OPHALEN !

 Bedankt voor het delen.

 

 

 

Ons verkeersteam zal de volgende periode extra toezicht houden op het parkeergedrag. Daarom brengen wij graag nog even enkele verkeersregels onder de aandacht.
 

Stilstaan of parkeren is niet toegelaten

 op elke plaats waar het een gevaar zou kunnen betekenen voor andere weggebruikers of onnodig zou kunnen hinderen. Een aantal voorbeelden: op een fietspad, op een oversteekplaats voor voetgangers, ...
 

Stilstaan en parkeren op een trottoir (voetpad)?

 is altijd verboden, tenzij een plaatselijke reglementering het toelaat, bv. met verkeersborden.

 

Stilstaan en parkeren op een berm?

 mag op een gelijkgrondse berm (tenzij plaatselijke reglementering het verbiedt).

 mag op een verhoogde berm ENKEL buiten de bebouwde kom.


 
 mag op een verhoogde berm BINNEN de bebouwde kom ENKEL wanneer een plaatselijke reglementering het toelaat.

 

Bv. met verkeersborden     

 

 Indien het een berm is die de voetgangers moeten volgen, moet je (zowel voor de gelijkgrondse als de verhoogde berm) langs de buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50m vrijlaten.

 Is de berm niet breed genoeg? Dan plaats je je voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op de rijbaan.

 Is er geen bruikbare berm? Dan plaats je je voertuig op de rijbaan.


 
Parkeren op de rijbaan (volledig of ten dele)


 Laat op de rijbaan steeds een doorgang van minstens 3m zodat alle weggebruikers en in het bijzonder de hulpdiensten altijd vlot kunnen passeren.
 

 

Test jezelf

Staat het voertuig op onderstaande foto reglementair geparkeerd, wetende dat er op die plaats geen verkeersborden voor het stilstaan en parkeren zijn aangebracht? (de oplossing vind je op het einde van dit artikel)

 


 
Wil je je kennis van de verkeersregels verder opfrissen? Neem dan een kijkje op https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode
 

 

 

 

 

 

Oplossing van het testje:

Het betreft een verhoogde berm, dus:
-  indien BINNEN de bebouwde kom: de auto staat NIET REGLEMENTAIR geparkeerd
- indien BUITEN de bebouwde kom: de auto staat REGLEMENTAIR geparkeerd

 

 

Vanaf maandag 18 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met het vernieuwen van de fietspaden langs de Ertbrandstraat/Kapelsestraat (N11).
 

De werfzone bevindt zich tussen het kruispunt met de Klinkaardstraat (N111) en het kruispunt met de Kalmthoutsesteenweg (N122). 

De werken starten op 18 maart en zullen ongeveer drie maanden duren (afhankelijk van de weersomstandigheden), maar de verkeershinder blijft beperkt. Fietsers kunnen steeds langs één kant van de weg over het fietspad in beide richtingen. Gemotoriseerd verkeer blijft ook steeds mogelijk, maar plaatselijk moet het verkeer soms afwisselend over één rijstrook passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten.

Hier vind je de bewonersbrief van AWV. Een overzicht van alle geplande werken door AWV in Kapellen vind je hier.

 

 

Bron: https://www.kapellen.be/vernieuwing-fietspaden-n11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spreekt een job bij de politie je aan? Het is niet gewoon een baan, het is een uitdaging! Dankzij de ‘fast track’ kan je de uitdaging nu aangaan via een versnelde selectieprocedure.

De politieschool van de provincie Antwerpen en de Federale Rekruteringsdienst organiseren een nieuwe ‘fast track’. Dit betekent dat alle selectieproeven doorlopen worden binnen een tijdspanne van +-2 weken. De selectieprocedure vindt plaats van 1 t.e.m. 12 april 2019 . Indien je geslaagd bent, start de opleiding in juni 2019 in Campus Vesta.

Ben je klaar om ervoor te gaan? Aarzel dan niet om je in te schrijven! Gebruik het algemeen inschrijvingsformulier én het inschrijvingsformulier ‘fast track’ en stuur dit door naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., samen met de nodige bijlagen (zie inschrijvingsformulier). Inschrijven kan tot 8 maart 2019. 

Een goede voorbereiding is onontbeerlijk om je slaagkans te vergroten. Je kan steeds contact opnemen met de infolijn van jobpol (0800 99 404) of met onze beroepenvoorlichters of neem een kijkje op de website van jobpol.