Zin om zelf vuurwerk af te steken dit eindejaar? 7 goede redenen om dit niet te doen!

1. Verboden

De wetgeving is veranderd. Sinds 26 april 2019 is het overal verboden om vuurwerk af te steken en om wensballonnen op te laten. De gemeente kan beslissen om voor jou een uitzondering te maken, maar dan moet je dit ruim op tijd schriftelijk aanvragen. Heb je geen toestemming en steek je toch vuurwerk af? Dan kan je hiervoor een GAS-boete krijgen.

2. Levensgevaarlijk

Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. Volgens de cijfers van Stichting Brandwonden is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in 2018 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016, van 48 naar 108.

De slachtoffers zijn meestal mannelijk (89 %). Eén op vier is jonger dan 16 jaar. Meest getroffen lichaamsdelen zijn de ogen (32%), het aangezicht (26%) en (30%) handen en vingers. Ook blijkt dat de meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk niet zelf aangestoken hebben. Zij waren enkel toeschouwer van de vuurwerkpiraat.


3. Risico op brand

Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, waar het brandende kaarsje heel wat schade kan veroorzaken.

4. Het zorgt voor dierenleed

Dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Zo zijn er talrijke verhalen: honden lopen weg, paarden breken uit en komen op de openbare weg terecht. Vorig jaar stierf in Genk zelfs een kameel, toen hij in paniek van het vuurwerk wegliep en zijn nek brak.


5. De hulpdiensten blijven beschikbaar

Telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.


6. Superongezond

De fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. (Bron: luchtmeetnet). Maar dat is niet het enige probleem. 90% van dat fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht, en zorgt ook hier voor een enorme vervuiling.

7. Gratis

Je hoeft zelf niet te investeren in de aankoop van vuurwerk. Als je ervoor kiest om zelf geen vuurwerk af te steken maar naar een spektakelvuurwerk van een stad of gemeente te gaan, dan kost je dit niets. Lekker makkelijk!

 

Maak er een leuk, feestelijk en vooral veilig eindejaar van. Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!

 

Bron: https://www.ikknalzondervuurwerk.beOp 2,3 en 4 december draaiden onze flitscamera’s overuren. Maar liefst 2714 voertuigen passeerden de camera. Een dikke 5% daarvan reed te snel. We gingen flitsen op plaatsen waar max. 50 km/uur toegelaten is, behalve in de Bosdreef, op het gedeelte waar je max. 30 km/uur mag rijden.

Voor de topsnelheid van 112 km/uur op de Kleine Molenweg zal de bestuurder zich moeten verantwoorden voor de rechtbank. Dat betekent sowieso een (behoorlijke) boete, een rijverbod van minstens 15 dagen en een grote kans dat hij/zij alle examens opnieuw moet afleggen. De eigenaar van het voertuig heeft immers nog niet lang een rijbewijs.


Op de Heidestraat leverde de gemeten topsnelheid van 90 km/uur eveneens een verantwoording voor de rechtbank op, een boete en een rijverbod van minstens 15 dagen. Voor 84 km/uur op dezelfde plaats zal de bestuurder een onmiddellijke inning van 251 euro ontvangen.


78 km/uur op de Antwerpsesteenweg is goed voor 185 euro, 75 km/uur op het Hoogeind levert een onmiddellijke inning op van 152 euro. Rij je op het Hoogeind 69 km/uur, dan betaal je 86 euro.


In het gedeelte van de Bosdreef waar max. 30 km/uur toegelaten is, is 58 km/uur al goed voor 185 euro.  

 

 

 


Heb jij een brief, e-mail of telefoon gekregen van een incassobureau zonder dat je weet waarvoor? Dan ben je niet alleen. De Economische Inspectie van de FOD Economie wordt overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus. Ze zetten consumenten op een agressieve wijze onder druk om onterechte rekeningen te betalen.


In 2018 kreeg de Economische Inspectie 849 meldingen over valse incassobureaus. De eerste acht maanden van 2019 kreeg ze al meer dan 1.900 meldingen. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar dus. In 240 van deze meldingen deelden de melders mee dat zij financiële schade geleden hadden, en dit voor een totaal van bijna 150.000 euro.

Hoe gaan deze oplichters te werk? 

De werkwijze van valse incassobureaus is meestal dezelfde. Nietsvermoedende consumenten worden telefonisch benaderd met een aanbod voor bijvoorbeeld de huur van een huisje, een goedkope reis, korting op producten of voor het innen van vermeende belastingschulden.
 
Vaak is er helemaal geen contract: consumenten hebben gezegd dat ze alleen informatie over de aanbieding willen ontvangen en hebben dus niet ingestemd met het aanbod. Maar soms zijn consumenten ook niet eens benaderd en gaat het dus om een compleet verzonnen contract.
 
Toch bellen de oplichters maanden of jaren later de consument op omdat er nog een rekening openstaat, die ondertussen opgelopen is tot honderden euro's. Consumenten worden herhaaldelijk gebeld, gemaild en voelen zich zwaar onder druk gezet om te betalen, zonder dat het incassobureau ingaat op de mededeling van de consument dat de rekening onterecht is. Uit de meldingen blijkt dat het taalgebruik steeds agressiever en dwingender wordt en dat de oplichters dreigen met bevoegdheden die ze niet hebben, zoals de inzet van deurwaarders of een beslaglegging.  


  "Een onbekende vrouw deelde mij telefonisch mee dat er een openstaande factuur was die binnen de drie dagen betaald moest worden, anders zou het dossier overgemaakt worden aan een deurwaarder. Het initiële bedrag was 100 euro, maar dit liep door allerlei administratiekosten op tot 481 euro. Ze luisterde niet naar mijn mededeling dat ik het schuldeisende bedrijf totaal niet ken en er zeker niets gekocht heb." - Karin (fictieve naam)


Wat kan je doen als je gecontacteerd wordt?

  • Kijk allereerst na of je het bedrijf kent en of je bij hen inderdaad een onbetaalde schuld hebt.
  • Een incassobureau moet altijd verplicht ingeschreven zijn bij de FOD Economie voordat zij hun activiteiten mogen uitvoeren. Ga hier na of het incassobureau ingeschreven is.
  • Is het incassobureau niet ingeschreven bij de FOD Economie? Betaal de rekening dan zeker niet, ook niet wanneer het incassobureau dreigt met hoge kosten, deurwaarders of andere maatregelen. Laat je niet onder druk zetten!
  • Hang de telefoon op wanneer het incassobureau je blijft lastig vallen. Indien je e-mails of brieven ontving, betwist die dan. De betwisting gebeurt het best per e-mail met ontvangstbevestiging of per aangetekende brief, waarin je al jouw argumenten aanhaalt. Je kunt een modelbrief op onze website terugvinden.
  • Weet dat een beslaglegging alleen via een deurwaarder en niet via een incassobureau kan gebeuren. De inbeslagname van meubilair/goederen kan enkel na de officiële betekening van een dwangbevel door de deurwaarder bij je thuis. Zij wordt nooit per e-mail verzonden.


Toch betaald?

  • Licht jouw bank zo snel mogelijk in.
  • Meld valse incassobureaus op het Meldpunt van de FOD Economie via https://meldpunt.belgie.be. Kies voor "Factuur / betalingsverzoek / betaling" en vervolgens voor "Aanmaningsbrief ontvangen van incassobureau, advocaat of gerechtsdeurwaarder" en je krijgt aan het einde van jouw melding meteen advies en informatie over welke stappen je nog kan ondernemen en wie je daarbij kan helpen.
  • Doe aangifte bij de Lokale Politie in je buurt.

Bron: FOD Economie

 

 Afbeeldingsresultaat voor stop cyberhate logo

  

Compromitterende foto’s, beledigende en kwetsende opmerkingen of bedreigingen … Jongeren worden dikwijls gepest via het internet. Geüploade filmpjes en foto’s, geposte berichten enz. verspreiden zich razendsnel en blijven ook oneindig lang “rondzwerven” in cyberspace. Hoe kunnen we dit ontdekken en wat kunnen we eraan doen?

 

Wat is cyberpesten en wat zijn de gevolgen?

Cyberpesten is de voortzetting van bestaand pestgedrag in de virtuele wereld. De gevolgen ervan zijn echter alles behalve virtueel en worden uitgesmeerd in ruimte en tijd. Een agressief of kwetsend bericht vindt al snel zijn weg naar het grote publiek via smartphones en sociale media. Terwijl pesterijen vroeger meestal beperkt bleven tot de schoolomgeving, worden gepeste kinderen en jongeren nu overal en voortdurend virtueel belaagd door hun pesters.

De mogelijkheden zijn ook eindeloos: al dan niet bewerkte foto’s of video’s die zonder toestemming van de betrokkene worden geüpload, vervelende berichten die op sociale media worden gepost, groepen of pagina’s die worden opgericht tegen een klasgenoot enz. Bovendien is de identiteit van de pesters moeilijk of niet te achterhalen en gaan dergelijke beelden en berichten een eigen leven leiden op het internet, ook al worden de oorspronkelijke gewist. En de pesters gaan vrijuit …

 

Hoe krijgen we er vat op en hoe kunnen we het voorkomen?

De school en de ouders spelen een erg belangrijke rol. Zij staan immers in voor de opvoeding van kinderen en jongeren en moeten hen leren om samen te leven. Hoe meer aandacht er op school is voor samenwerking en solidariteit, hoe minder er wordt gepest, zo blijkt. Kinderen moeten leren om te communiceren, met elkaar mee te leven, respect te hebben voor elkaar, geen geweld te gebruiken en … niet te doen op het internet wat ze in het echte leven ook niet zouden (mogen) doen.

Leerkrachten, opvoeders en ouders moeten openstaan voor signalen die erop kunnen wijzen dat een kind wordt gepest, een (mogelijk gepest) kind zijn verhaal laten doen en in de gaten houden wat kinderen allemaal doen op het internet. Dat is niet alleen belangrijk om vat te krijgen op de situatie, maar ook om kinderen en jongeren te begeleiden, te sensibiliseren en hen verantwoordelijkheidszin bij te brengen.

De site Stop cyberhate geeft allerlei concrete tips en nuttige links, zowel voor jongeren als voor ouders, leerkrachten en opvoeders.

 

 

Hoe kunnen we een einde maken aan cyberpesten?

Tips voor jongeren die gepest worden:


• reageer nooit op pesterijen via mail of sms. Zo moedig je de pesters niet aan;
• bewaar of print bewijzen van pesterijen, zoals mails, chatberichten en printscreens;
• probeer de pesters te identificeren zodat ze hierop kunnen worden aangesproken.

 

Als slachtoffer kan je:


• aan de pesters vragen of aan de beheerder van de site om de betreffende beelden of berichten te verwijderen;
• het misbruik melden: dit kan tegenwoordig bij de meeste sociale media;
• erover spreken met mensen op school of in je omgeving die je vertrouwt;
• de webhost op de hoogte brengen van ongepaste berichten en beelden en eventueel naar de politie stappen.

 

En verder

Technisch is het ook mogelijk om het gsm-nummer van de pester(s) te laten blokkeren via de eigen gsm of de gsm-operator. Je kan ook een filter in het mailprogramma instellen die mails van bepaalde adressen tegenhoudt en omleidt naar een bepaalde map of rechtstreeks naar de prullenbak van de inbox.


Kinderen en jongeren kunnen bovendien altijd terecht bij de organisatie Awel (de vroegere Kinder- en jongerentelefoon) via het gratis telefoonnummer 102, of via de site (mail, chat, forum).

 

Gerelateerde afbeelding

 

Bron: Secunews, Olivier BOGAERT, Politiecommissaris Federale Gerechtelijke Politie

 

 

Wil je graag politie-inspecteur worden? En wil je snel starten? Dankzij Fast Track doorloop je de selectieproeven tussen 3 en 14 februari en start je op 1 april aan de opleiding. Meer nog: wij helpen je voorbereiden op de selectieprocedure en het nodige papierwerk in orde te maken. Neem snel contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.! Inschrijven kan tot 19 januari.