Gisteren gingen Politiezone Noord en de Nederlandse politie van Bergen op Zoom samen op pad in het Belgisch/Nederlandse grensgebied van de gemeenten Woensdrecht, Kapellen en Stabroek. Deze gemengde patrouilles zullen we in de toekomst wekelijks of om de 14 dagen doen, om grenscriminaliteit beter aan te pakken. Dat kan drugs zijn, maar ook diefstallen in woningen, verkeer of andere vormen van overlast.

Een Nederlandse en Belgische collega surveilleren in één combi (afwisselend en Belgische of Nederlandse) en rijden aan beide kanten van de grens. Dankzij het vernieuwd samenwerkingsverdrag dat samenwerking van politiediensten binnen de Benelux meer mogelijkheden geeft, kan dit. Op 23 september 2019 ondertekenden de burgemeesters en korpschefs van de respectievelijke politiezones het engagement voor de internationale samenwerking voor de volgende 5 jaar.

De samenwerking tussen onze politiezone en die net over de landsgrens bestond al langer. Zo hielden we in het verleden ook al gezamenlijke gerechtelijke acties, soms ook met medewerking van de douane of de Koninklijke Marechaussee. Een patrouille met een Belgische en Nederlandse collega heeft voordelen. Zo is er op elk grondgebied iemand aanwezig die volledige politiebevoegdheid heeft. Uitwisseling van informatie gaat vlotter en elke collega kent de probleemsituaties aan zijn kant van de grens. Maar omdat grenzen criminaliteit niet tegenhouden, is deze uitwisseling juist zo belangrijk. 

 

 

 

Op 8 oktober nam Politiezone Noord opnieuw deel aan de nationale flitsmarathon. We gingen van start om 6.00 uur en hielden gedurende 24 uur intensief flitscontroles op ons grondgebied.

In Kapellen en Stabroek controleerden we 4026 voertuigen. Daarvan reden 130 bestuurders, of 3,23%, te snel. Ter vergelijking: het nationaal gemiddelde lag op 2,55%. Tijdens de Europese flitsmarathon in april van dit jaar betrapten we “slechts” 2,08% bestuurders op te snel rijden.

We gingen flitsen op 11 locaties verspreid over het grondgebied van Kapellen en Stabroek, waaronder de Abtsdreef in Stabroek. Daar legde onze camera een voertuig op beeld vast dat 113 km/uur reed waar 50 km/uur toegelaten is.

 

 

Iedereen kent ze wel: brokkenpiloten, zondagsrijders, Johnny’s… chauffeurs die onze straten onveilig maken door hun overdreven snelheid. Ook onze politiezone blijft er helaas niet van gespaard. Maar wat met mensen die zich wél aan de snelheidslimiet houden? Zij krijgen nu een eigen woord: control cruiser. En iedereen krijgt de kans om de control cruisers in hun straat te bedanken.

De nieuwe, positieve term kwam er na een onderzoek van de VSV, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Hun bevraging leerde dat de grote meerderheid van de chauffeurs bereid is om zich aan de snelheidslimiet te houden, maar dat ze soms een geheugensteuntje nodig hebben. Bovendien leerde het onderzoek dat één op de vier mensen graag actief de automobilisten die het rustig aan doen, wil bedanken.

Daarom is er nu dus de control cruiser: een positieve term om chauffeurs die zich aan de snelheidslimiet houden te benoemen. De VSV verdeelt samen met de Vlaamse gemeenten 10.000 borden die mensen aan hun raam kunnen hangen. Zo kan iedereen de control cruisers in hun straat bedanken voor hun voorbeeldige rijgedrag.

De campagne start op 5 oktober en loopt tot 31 oktober 2019. Wil jij ook mensen bedanken die zich aan de snelheidslimiet houden? Haal dan een bord met de slogan Bedankt Controle Cruiser om relax te rijden af. In Kapellen kan je dat doen in het Administratief Centrum (Antwerpsesteenweg 130) tijdens de openingsuren. In Stabroek werden een aantal straten uitgekozen. De bewoners van deze straten hebben een brief ontvangen om een bord af te halen. Je kan ook een eigen bord bestellen op www.beloofd.be.

 

 

 

Politiezone Noord neemt deel aan de jobbeurs in Kapellen op 5 november. Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Wil je graag meer informatie over de politie of de ingangsproeven? Kom dan zeker langs!

Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde interventiecollega's, maar ook andere profielen kunnen bij ons terecht. Meerdere keren per jaar stellen we vacatures open, zowel voor politiefuncties als burgerpersoneel.

 

 

 

 

Op zondag 29 september hielden de verkeersdienst en wijkdienst van Politiezone Noord een verkeersactie ter hoogte van de kerk van Zilverenhoek in Kapellen. We controleerden zowel op alcohol als op boorddocumenten.

153 personen legden een alcoholtest af. Bij 3 bestuurders gaf de “sampler” een indicatie van intoxicatie af, maar de daaropvolgende ademtest gaf toch “safe” aan. Geen vaststellingen van drinken en rijden dus.

48 voertuigen werden gecontroleerd op boorddocumenten. Vier personen ontvingen een proces-verbaal van waarschuwing. Dit wordt opgemaakt voor een lichte (en vaak onopzettelijke) overtreding, zoals een defect licht, een ontbrekend document,…. Je moet je in regel stellen binnen de termijn die in het proces-verbaal wordt aangegeven en dit op het politiebureau laten controleren.