Omwille van storm Ciara is het nummer 1722 voor niet-dringende interventies i.v.m. stormschade of wateroverlast geactiveerd.

Bel enkel de noodnummers 101 of 112 voor dringende noodhulp!

 

Het KMI voorspelt code ORANJE voor wind vanaf 13u. Volg de berichtgeving i.v.m. de storm op radio, televisie of online.

Stormschade?

Gebruik 112/101 enkel voor dringende noodhulp! Bij schade die het openbaar domein mogelijk belemmert en dus een risico inhoudt: vul het e-formulier van jouw brandweerzone in of bel het nummer 1722. Heb je schade geleden op privé-domein? Steek dan zelf de handen uit de mouwen of contacteer een gespecialiseerde firma.


Weet jij wat te doen bij stormweer om jezelf niet in gevaar te brengen?

Boodschap nummer 1: Blijf binnen!

Als je echt naar buiten moet, hou dan volgende adviezen in het achterhoofd:

  • Rijd vooral op hoofdwegen en vermijd trajecten door het bos.
  • Rijd nooit op wegen die onder water staan.
  • Schuil nooit onder een boom!
  • Parkeer jouw voertuig niet in de nabijheid van bomen.

Voor meer tips, check: https://www.risico-info.be/nl/risicos/natuurlijke-risicos/storm

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

 

Wat te doen bij verlies/diefstal/vernietiging van je EID, kids-ID?

Je meldt zelf het verlies, de diefstal of de vernietiging van je kaart onmiddellijk aan Helpdesk DOC STOP om misbruik te voorkomen. Info via www. docstop.be

 

Je bezit een elektronische identiteitskaart of Kids-ID (Belg)

Je meldt je eerst aan bij het gemeentebestuur. Je krijgt een vervangdocument (bijlage 12 of bijlage 6)

Doorverwijzing naar politie gebeurt enkel:

  • in geval van diefstal;
  • in geval van verlies buiten de verblijfplaatsgemeente;
  • indien het gemeentehuis gesloten is.

Eventuele verlenging bijlage 12 of 6 kan enkel bij de gemeente, niet meer bij de politie.

 

Je bezit een vreemdelingenkaart of ander verblijfsdocument (niet-Belg)

Altijd doorverwijzing naar politie. De politie maakt de nodige documenten op.

 

ps: Sinds 01-06-2018 wordt de EID bij verlies of diefstal onmiddellijk geannuleerd. D.w.z. dat er geen schorsing meer is van de elektronische functies van het identiteitsdocument gedurende 7 dagen, maar wel een onmiddellijke intrekking van de elektronische functies. Dit wil zeggen dat je steeds een nieuw identiteitsdocument zal moeten aanvragen eens je aangifte deed van verlies, diefstal of vernietiging van je kaart.

 

Je bezit een Belgische reispas

  • In geval van verlies doe je aangifte bij de dienst Paspoorten van uw gemeente.
  • In geval van diefstal doe je aangifte bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van uw gemeente) en bij de dienst Paspoorten van uw gemeente.

 

Je bezit een rijbewijs (Belgisch en nationaal EU)

Altijd aangifte bij politie en opmaak document hernieuwing rijbewijs.

 

Meer info

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Belgisch_paspoort/Verlies_of_diefstal

https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/doc-stop-checkdoc/ 

https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/elektronische-vreemdelingenkaart/

 

 

 

Zin om zelf vuurwerk af te steken dit eindejaar? 7 goede redenen om dit niet te doen!

1. Verboden

De wetgeving is veranderd. Sinds 26 april 2019 is het overal verboden om vuurwerk af te steken en om wensballonnen op te laten. De gemeente kan beslissen om voor jou een uitzondering te maken, maar dan moet je dit ruim op tijd schriftelijk aanvragen. Heb je geen toestemming en steek je toch vuurwerk af? Dan kan je hiervoor een GAS-boete krijgen.

2. Levensgevaarlijk

Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. Volgens de cijfers van Stichting Brandwonden is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in 2018 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016, van 48 naar 108.

De slachtoffers zijn meestal mannelijk (89 %). Eén op vier is jonger dan 16 jaar. Meest getroffen lichaamsdelen zijn de ogen (32%), het aangezicht (26%) en (30%) handen en vingers. Ook blijkt dat de meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk niet zelf aangestoken hebben. Zij waren enkel toeschouwer van de vuurwerkpiraat.


3. Risico op brand

Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, waar het brandende kaarsje heel wat schade kan veroorzaken.

4. Het zorgt voor dierenleed

Dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Zo zijn er talrijke verhalen: honden lopen weg, paarden breken uit en komen op de openbare weg terecht. Vorig jaar stierf in Genk zelfs een kameel, toen hij in paniek van het vuurwerk wegliep en zijn nek brak.


5. De hulpdiensten blijven beschikbaar

Telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.


6. Superongezond

De fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. (Bron: luchtmeetnet). Maar dat is niet het enige probleem. 90% van dat fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht, en zorgt ook hier voor een enorme vervuiling.

7. Gratis

Je hoeft zelf niet te investeren in de aankoop van vuurwerk. Als je ervoor kiest om zelf geen vuurwerk af te steken maar naar een spektakelvuurwerk van een stad of gemeente te gaan, dan kost je dit niets. Lekker makkelijk!

 

Maak er een leuk, feestelijk en vooral veilig eindejaar van. Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!

 

Bron: https://www.ikknalzondervuurwerk.be


Politiezone Noord kon twee inbrekers vatten in Stabroek. Tijdens een nachtpatrouille zag onze ploeg twee personen hevig wegrennen. Ze verstopten zich achter een muurtje in een voortuin. Ze bleken schroevendraaiers en zaklampen bij zich te hebben. We namen hen mee ten burele voor verdere ondervraging. Ze werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter die hen ook heeft aangehouden.

Bij verder onderzoek kwam een garagebox in Jette, bij Brussel, naar boven. In die garagebox vonden we een grote hoeveelheid gestolen werkmateriaal, werkkledij en gereedschapskoffers terug. Deze werden in beslag genomen voor verder onderzoek.


Merk je zelf iets verdachts op in je buurt? Aarzel dan niet om ons te bellen!

 

 Op 2,3 en 4 december draaiden onze flitscamera’s overuren. Maar liefst 2714 voertuigen passeerden de camera. Een dikke 5% daarvan reed te snel. We gingen flitsen op plaatsen waar max. 50 km/uur toegelaten is, behalve in de Bosdreef, op het gedeelte waar je max. 30 km/uur mag rijden.

Voor de topsnelheid van 112 km/uur op de Kleine Molenweg zal de bestuurder zich moeten verantwoorden voor de rechtbank. Dat betekent sowieso een (behoorlijke) boete, een rijverbod van minstens 15 dagen en een grote kans dat hij/zij alle examens opnieuw moet afleggen. De eigenaar van het voertuig heeft immers nog niet lang een rijbewijs.


Op de Heidestraat leverde de gemeten topsnelheid van 90 km/uur eveneens een verantwoording voor de rechtbank op, een boete en een rijverbod van minstens 15 dagen. Voor 84 km/uur op dezelfde plaats zal de bestuurder een onmiddellijke inning van 251 euro ontvangen.


78 km/uur op de Antwerpsesteenweg is goed voor 185 euro, 75 km/uur op het Hoogeind levert een onmiddellijke inning op van 152 euro. Rij je op het Hoogeind 69 km/uur, dan betaal je 86 euro.


In het gedeelte van de Bosdreef waar max. 30 km/uur toegelaten is, is 58 km/uur al goed voor 185 euro.