In oktober komt er een tweede editie van “Fast Track”, het project om de selectieproeven voor een functie bij de politie via een versnelde procedure te doorlopen. Kandidaten om inspecteur te worden die Campus Vesta als opleidingscentrum kiezen kunnen de selectie afwerken binnen een tijdspanne van 1,5 week.

De tweede editie van Fast Track vindt plaats van 1 tot en met 10 oktober 2018. Indien je geslaagd bent, start de opleiding in Campus Vesta (Ranst) op 1 december.

Wil je je kans wagen en kan je je vrijmaken voor de volledige periode van de proeven en voor de opleiding? Aarzel dan niet om je in te schrijven! Gebruik het algemeen inschrijvingsformulier én het inschrijvingsformulier “Fast Track 2” en stuur dit door naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., samen met de nodige bijlagen (zie inschrijvingsformulier).

Kandidaten die zich eerder opgaven voor het eerste Fast Track-project en niet weerhouden werden, krijgen voorrang om zich opnieuw in te schrijven en worden gecontacteerd dor de Dienst Rekrutering en Selectie. 

De inschrijvingen moeten ten laatste op zondag 9 september 2018 verstuurd zijn. Maar aarzel niet te lang, de plaatsen zijn beperkt! De inschrijving is pas definitief nadat je telefonisch in kennis gesteld werd door de Dienst Rekrutering en Selectie.

Een goede voorbereiding is onontbeerlijk om je slaagkans te vergroten. Op onze pagina “Werken bij de politie” vind je meer informatie over de toelatingsvoorwaarden, de selectieproeven,… Jobpol.be bevat eveneens een schat aan informatie!

Als je dan nog vragen hebt kan je de infolijn van Jobpol bellen (0800 99 404). Tot slot kan je een collega ontmoeten die je nog meer persoonlijke informatie kan geven om je tot in de puntjes voor te bereiden. De beroepenvoorlichters van onze zone kan je bereiken via 03/660.09.30 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Alvast veel succes!

Begin deze week hielden we een actie gericht op zwaar vervoer. Op het Hoogeind in Stabroek controleerden we vrachtwagens op rij- en rusttijden en op ladingzekering. Er gingen een 15-tal vrachtwagens aan de kant voor controle. Eén bestuurder kreeg een boete van bijna 8.500 euro voor een hele waslijst aan inbreuken.

De resultaten:

 • 1 onmiddellijke inning voor beschadigde spanriemen en het ontbreken van etiketten (350 euro);
 • 1 onmiddellijke inning voor onvoldoende aangespannen spanriemen en kettingen (350 euro);
 • 1 onmiddellijke inning voor het overschrijden van de maximale ononderbroken rijtijd (99 euro).

Eén bestuurder was in overtreding met een hele reeks regels:

 • 41 x verkorting van de dagelijkse rusttijd (2.255 euro);
 • overschrijding van de dagelijkse rijtijd, ritten van meer dan 15 uur (1.925 euro);
 • overschrijding van de maximale ononderbroken rijtijd (264 euro);
 • verlopen keuring (990 euro) + trekker mocht geen trailer meer trekken;
 • ontbreken van zekering van de lading;
 • algemene staat van de trailer: roest, gaten in de wand, banden, sluiting van de achterdeuren,…;
 • ontbreken van reservepapier voor de printer van de tachograaf.

Gezien de vele inbreuken werd de vrachtwagen met trailer in beslag genomen.

        

Elektrische fietsen zijn al een tijdje in opkomst. Ze lijken wel het ideale alternatief om vlot en ecologisch door ons drukke verkeer te geraken. Maar weet jij wat de onderlinge verschillen zijn tussen een elektrische fiets, een gemotoriseerde fiets en de nieuwere speed pedelecs? En aan welke regels ze zijn onderworpen?

Elektrische = gemotoriseerde fiets…

In feite lijken de elektrische fiets en de gemotoriseerde fiets nog het meest op een gewone fiets. Ze hebben dezelfde plaats op de rijbaan als de fiets en volgen dezelfde wegcode als de fiets. Het hoofddoel van de motor is trapondersteuning. Je moet dus zelf nog trappen, maar de motor helpt je waardoor je minder hard moet trappen om een hogere snelheid te behalen. Zowel de elektrische als de gemotoriseerde fiets zijn in snelheid beperkt tot 25 km/u.

…maar ook niet helemaal

Wat is dan het verschil tussen beide? Een elektrische fiets heeft, zoals de naam zegt, een elektrische hulpmotor. Een gemotoriseerde fiets kan met een elektrische motor of een motor met inwendige verbranding aangedreven worden. De laatste mag je pas vanaf 16 jaar besturen en in sommige gevallen is een verzekering verplicht. Een gemotoriseerde fiets moet ook een gelijkvormigheidsattest hebben, terwijl dat voor een ‘gewone’ elektrische fiets niet nodig is.

En de speed pedelec dan?

Deze versie van de elektrische fiets gaat nog iets verder. Hij beschikt eveneens over een elektrische hulpmotor die het trappen ondersteunt, maar wordt niet meer als een ‘gewone’ fiets aanzien. De speed pedelec kan snelheden tot 45 km/u halen en een helm en rijbewijs (categorie AM) zijn verplicht! Dit soort fiets is dan ook gelijkgesteld met de bromfiets klasse B en heeft dezelfde plaats op de rijbaan en volgt dezelfde wegcode als de bromfiets klasse B. Dit betekent dat je met een speed pedelec geen toegang hebt tot voetgangerszones en speelstraten (tenzij je er woont).

Net zoals bij de gemotoriseerde fiets moet de bestuurder minstens 16 jaar oud zijn, moet er een gelijkvormigheidsattest zijn en is een verzekering in sommige gevallen verplicht. Rij je met een speed pedelec, dan is ook een nummerplaat verplicht. Deze kan via het DIV of de verzekering verkregen worden.

Aangezien het ‘waterverbod’ in de provincie Antwerpen nogal wat reacties en vragen uitlokte, zat de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste op 26/07 opnieuw samen om de maatregelen te evalueren en verfijnen. De algemene boodschap is: spring spaarzaam en solidair om met water. Het (nieuwe) politiebesluit ondertekend door de gouverneur van Antwerpen op 26/7 is nu van kracht.


Spring steeds zuinig om met water!

Gouverneur Cathy Berx: “Je moet dit besluit zo interpreteren dat zuinig waterverbruik verzekerd moet kunnen blijven met het oog op de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van mens en dier.  Zeker in tijden van grote of aanhoudende hitte zoals nu. We hebben de maatregelen ook telkens afgewogen tegenover bestaande nood –en interventieplannen, en/of met het oog op een veilig verloop van sportmanifestaties, evenementen of festivals.

We vragen wel uitdrukkelijk aan iedereen om maximaal gebruik te maken van een ander type water dan drink/leidingwater, tenzij wanneer dit om de veiligheid en gezondheid van mens en dier noodzakelijk is.  Ook hier geldt weer: gebruik alle water, ongeacht herkomst, spaarzaam en doordacht.”

Onderstaande maatregelen zijn ook ingegeven door de zorg voor de goede ecologische toestand van onze onbevaarbare waterwegen. Evenals door het garanderen van de economische functie van de bevaarbare waterwegen.

Wat staat er nu in het aangepaste besluit?

Captatieverbod voor alle onbevaarbare waterlopen in Antwerpen: het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Antwerpen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Maatregelen ter beperking van het waterverbruik:

1. Het is verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is en met uitzondering van de afkoelingsgelegenheden op publieke evenementen;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen, met uitzondering van zogenaamde speelfonteinen die bijdragen tot verkoeling;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het raam van land –en/of tuinbouwactiviteiten en particuliere voedselproductie in moes-of volkstuinen;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
 • in en door de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

2. Het is verboden om elk van bovenvermelde activiteit uit te voeren tussen 08:00u en 20:00u met om het even welk type van water, tenzij wanneer dit aantoonbaar noodzakelijk en onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering resp. uitoefening van taken en activiteiten van verenigingen, organisaties en besturen.

In voorkomend geval mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van ander dan water uit het publiek leidingnet, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de gezondheid van en de veiligheid voor mens en dier.

Overtredingen van dit besluit worden gestraft met gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van € 26 tot € 200 of met één van de straffen alleen.

CONCLUSIE:

 • de hierboven omschreven activiteiten zijn verboden met eender welk type water tussen 8.00 u en 20.00 u
 • de hierboven omschreven activiteiten zijn verboden met leidingwater 24 uur/dag
 • na 20.00 u en voor 8.00 u mag je dus wel ander water dan leidingwater gebruiken
 • het is dus toegestaan om de plantjes water te geven met een gieter. Hiermee geef je selectief water zonder dat er veel verloren gaat.

Water besparen, hoe doe ik dat?

Zorgzaam omgaan met water blijft de kernboodschap. Enkele tips:

 • Wees zuinig met alle water, ook het regenwater. Zo vermijd je te moeten overschakelen op drinkwater voor huishoudelijke toepassingen.
 • Probeer maximaal je water te hergebruiken. Voordat warm water uit de kraan komt, gaat er eerst koud water verloren. Vang dit op om planten water te geven of om groenten mee te wassen.
 • Laat alleen een volle wasmachine draaien. Wasmachines zijn grote water- en energieverbruikers

Meer waterbesparende tips? Kijk op https://www.vmm.be/tips/tips-bij-droogte

 

Bron: Politiebesluit gouverneur water 20180726

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spreekt een job bij de politie je aan? Het is niet gewoon een baan, het is een uitdaging! Dankzij de nieuwe ‘fast track’ kan je de uitdaging nu aangaan via een versnelde selectieprocedure.

De politieschool van de provincie Antwerpen en de Federale Rekruteringsdienst lanceren samen het project ‘fast track’. Dit betekent dat alle selectieproeven doorlopen worden binnen een tijdspanne van 1,5 week. De selectieprocedure vindt plaats van 20 tot en met 28 augustus 2018. Indien je geslaagd bent, start de opleiding op 1 oktober 2018 in Campus Vesta.

Ben je klaar om ervoor te gaan? Aarzel dan niet om je in te schrijven! Gebruik het algemeen inschrijvingsformulier én het inschrijvingsformulier ‘fast track’ en stuur dit door naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., samen met de nodige bijlagen (zie inschrijvingsformulier).

Een goede voorbereiding is onontbeerlijk om je slaagkans te vergroten. Je kan steeds contact opnemen met de infolijn van jobpol (0800 99 404) of een kijkje nemen op jobpol.be