Wat te doen bij verlies/diefstal/vernietiging van je EID, kids-ID?

Je meldt zelf het verlies, de diefstal of de vernietiging van je kaart onmiddellijk aan Helpdesk DOC STOP om misbruik te voorkomen. Info via www. docstop.be

 

Je bezit een elektronische identiteitskaart of Kids-ID (Belg)

Je meldt je eerst aan bij het gemeentebestuur. Je krijgt een vervangdocument (bijlage 12 of bijlage 6)

Doorverwijzing naar politie gebeurt enkel:

  • in geval van diefstal;
  • in geval van verlies buiten de verblijfplaatsgemeente;
  • indien het gemeentehuis gesloten is.

Eventuele verlenging bijlage 12 of 6 kan enkel bij de gemeente, niet meer bij de politie.

 

Je bezit een vreemdelingenkaart of ander verblijfsdocument (niet-Belg)

Altijd doorverwijzing naar politie. De politie maakt de nodige documenten op.

 

ps: Sinds 01-06-2018 wordt de EID bij verlies of diefstal onmiddellijk geannuleerd. D.w.z. dat er geen schorsing meer is van de elektronische functies van het identiteitsdocument gedurende 7 dagen, maar wel een onmiddellijke intrekking van de elektronische functies. Dit wil zeggen dat je steeds een nieuw identiteitsdocument zal moeten aanvragen eens je aangifte deed van verlies, diefstal of vernietiging van je kaart.

 

Je bezit een Belgische reispas

  • In geval van verlies doe je aangifte bij de dienst Paspoorten van uw gemeente.
  • In geval van diefstal doe je aangifte bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van uw gemeente) en bij de dienst Paspoorten van uw gemeente.

 

Je bezit een rijbewijs (Belgisch en nationaal EU)

Altijd aangifte bij politie en opmaak document hernieuwing rijbewijs.

 

Meer info

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Belgisch_paspoort/Verlies_of_diefstal

https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/doc-stop-checkdoc/ 

https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/elektronische-vreemdelingenkaart/

 

 


Politiezone Noord kon twee inbrekers vatten in Stabroek. Tijdens een nachtpatrouille zag onze ploeg twee personen hevig wegrennen. Ze verstopten zich achter een muurtje in een voortuin. Ze bleken schroevendraaiers en zaklampen bij zich te hebben. We namen hen mee ten burele voor verdere ondervraging. Ze werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter die hen ook heeft aangehouden.

Bij verder onderzoek kwam een garagebox in Jette, bij Brussel, naar boven. In die garagebox vonden we een grote hoeveelheid gestolen werkmateriaal, werkkledij en gereedschapskoffers terug. Deze werden in beslag genomen voor verder onderzoek.


Merk je zelf iets verdachts op in je buurt? Aarzel dan niet om ons te bellen!

 

 Op 2,3 en 4 december draaiden onze flitscamera’s overuren. Maar liefst 2714 voertuigen passeerden de camera. Een dikke 5% daarvan reed te snel. We gingen flitsen op plaatsen waar max. 50 km/uur toegelaten is, behalve in de Bosdreef, op het gedeelte waar je max. 30 km/uur mag rijden.

Voor de topsnelheid van 112 km/uur op de Kleine Molenweg zal de bestuurder zich moeten verantwoorden voor de rechtbank. Dat betekent sowieso een (behoorlijke) boete, een rijverbod van minstens 15 dagen en een grote kans dat hij/zij alle examens opnieuw moet afleggen. De eigenaar van het voertuig heeft immers nog niet lang een rijbewijs.


Op de Heidestraat leverde de gemeten topsnelheid van 90 km/uur eveneens een verantwoording voor de rechtbank op, een boete en een rijverbod van minstens 15 dagen. Voor 84 km/uur op dezelfde plaats zal de bestuurder een onmiddellijke inning van 251 euro ontvangen.


78 km/uur op de Antwerpsesteenweg is goed voor 185 euro, 75 km/uur op het Hoogeind levert een onmiddellijke inning op van 152 euro. Rij je op het Hoogeind 69 km/uur, dan betaal je 86 euro.


In het gedeelte van de Bosdreef waar max. 30 km/uur toegelaten is, is 58 km/uur al goed voor 185 euro.  

 

 

 

Zin om zelf vuurwerk af te steken dit eindejaar? 7 goede redenen om dit niet te doen!

1. Verboden

De wetgeving is veranderd. Sinds 26 april 2019 is het overal verboden om vuurwerk af te steken en om wensballonnen op te laten. De gemeente kan beslissen om voor jou een uitzondering te maken, maar dan moet je dit ruim op tijd schriftelijk aanvragen. Heb je geen toestemming en steek je toch vuurwerk af? Dan kan je hiervoor een GAS-boete krijgen.

2. Levensgevaarlijk

Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. Volgens de cijfers van Stichting Brandwonden is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in 2018 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016, van 48 naar 108.

De slachtoffers zijn meestal mannelijk (89 %). Eén op vier is jonger dan 16 jaar. Meest getroffen lichaamsdelen zijn de ogen (32%), het aangezicht (26%) en (30%) handen en vingers. Ook blijkt dat de meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk niet zelf aangestoken hebben. Zij waren enkel toeschouwer van de vuurwerkpiraat.


3. Risico op brand

Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, waar het brandende kaarsje heel wat schade kan veroorzaken.

4. Het zorgt voor dierenleed

Dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Zo zijn er talrijke verhalen: honden lopen weg, paarden breken uit en komen op de openbare weg terecht. Vorig jaar stierf in Genk zelfs een kameel, toen hij in paniek van het vuurwerk wegliep en zijn nek brak.


5. De hulpdiensten blijven beschikbaar

Telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.


6. Superongezond

De fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. (Bron: luchtmeetnet). Maar dat is niet het enige probleem. 90% van dat fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht, en zorgt ook hier voor een enorme vervuiling.

7. Gratis

Je hoeft zelf niet te investeren in de aankoop van vuurwerk. Als je ervoor kiest om zelf geen vuurwerk af te steken maar naar een spektakelvuurwerk van een stad of gemeente te gaan, dan kost je dit niets. Lekker makkelijk!

 

Maak er een leuk, feestelijk en vooral veilig eindejaar van. Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!

 

Bron: https://www.ikknalzondervuurwerk.be

 Afbeeldingsresultaat voor stop cyberhate logo

  

Compromitterende foto’s, beledigende en kwetsende opmerkingen of bedreigingen … Jongeren worden dikwijls gepest via het internet. Geüploade filmpjes en foto’s, geposte berichten enz. verspreiden zich razendsnel en blijven ook oneindig lang “rondzwerven” in cyberspace. Hoe kunnen we dit ontdekken en wat kunnen we eraan doen?

 

Wat is cyberpesten en wat zijn de gevolgen?

Cyberpesten is de voortzetting van bestaand pestgedrag in de virtuele wereld. De gevolgen ervan zijn echter alles behalve virtueel en worden uitgesmeerd in ruimte en tijd. Een agressief of kwetsend bericht vindt al snel zijn weg naar het grote publiek via smartphones en sociale media. Terwijl pesterijen vroeger meestal beperkt bleven tot de schoolomgeving, worden gepeste kinderen en jongeren nu overal en voortdurend virtueel belaagd door hun pesters.

De mogelijkheden zijn ook eindeloos: al dan niet bewerkte foto’s of video’s die zonder toestemming van de betrokkene worden geüpload, vervelende berichten die op sociale media worden gepost, groepen of pagina’s die worden opgericht tegen een klasgenoot enz. Bovendien is de identiteit van de pesters moeilijk of niet te achterhalen en gaan dergelijke beelden en berichten een eigen leven leiden op het internet, ook al worden de oorspronkelijke gewist. En de pesters gaan vrijuit …

 

Hoe krijgen we er vat op en hoe kunnen we het voorkomen?

De school en de ouders spelen een erg belangrijke rol. Zij staan immers in voor de opvoeding van kinderen en jongeren en moeten hen leren om samen te leven. Hoe meer aandacht er op school is voor samenwerking en solidariteit, hoe minder er wordt gepest, zo blijkt. Kinderen moeten leren om te communiceren, met elkaar mee te leven, respect te hebben voor elkaar, geen geweld te gebruiken en … niet te doen op het internet wat ze in het echte leven ook niet zouden (mogen) doen.

Leerkrachten, opvoeders en ouders moeten openstaan voor signalen die erop kunnen wijzen dat een kind wordt gepest, een (mogelijk gepest) kind zijn verhaal laten doen en in de gaten houden wat kinderen allemaal doen op het internet. Dat is niet alleen belangrijk om vat te krijgen op de situatie, maar ook om kinderen en jongeren te begeleiden, te sensibiliseren en hen verantwoordelijkheidszin bij te brengen.

De site Stop cyberhate geeft allerlei concrete tips en nuttige links, zowel voor jongeren als voor ouders, leerkrachten en opvoeders.

 

 

Hoe kunnen we een einde maken aan cyberpesten?

Tips voor jongeren die gepest worden:


• reageer nooit op pesterijen via mail of sms. Zo moedig je de pesters niet aan;
• bewaar of print bewijzen van pesterijen, zoals mails, chatberichten en printscreens;
• probeer de pesters te identificeren zodat ze hierop kunnen worden aangesproken.

 

Als slachtoffer kan je:


• aan de pesters vragen of aan de beheerder van de site om de betreffende beelden of berichten te verwijderen;
• het misbruik melden: dit kan tegenwoordig bij de meeste sociale media;
• erover spreken met mensen op school of in je omgeving die je vertrouwt;
• de webhost op de hoogte brengen van ongepaste berichten en beelden en eventueel naar de politie stappen.

 

En verder

Technisch is het ook mogelijk om het gsm-nummer van de pester(s) te laten blokkeren via de eigen gsm of de gsm-operator. Je kan ook een filter in het mailprogramma instellen die mails van bepaalde adressen tegenhoudt en omleidt naar een bepaalde map of rechtstreeks naar de prullenbak van de inbox.


Kinderen en jongeren kunnen bovendien altijd terecht bij de organisatie Awel (de vroegere Kinder- en jongerentelefoon) via het gratis telefoonnummer 102, of via de site (mail, chat, forum).

 

Gerelateerde afbeelding

 

Bron: Secunews, Olivier BOGAERT, Politiecommissaris Federale Gerechtelijke Politie