Van maandag 15 juni tot en met vrijdag 10 juli zullen er nutswerken worden uitgevoerd in de Koningin Astridlaan ter hoogte van de bocht aan de Lobelialaan.

Het betreft voorbereidende werken voor de aanleg van een verkeersplateau met fietsoversteek ter verbetering van de verkeersveiligheid.

 

Zowel in de Koningin Astridlaan als in het begin van de Lobelialaan zal tijdens de werken beurtelings 1 rijstrook worden afgesloten. Om doorgaand verkeer te garanderen zal er gewerkt worden met tijdelijke verkeerslichten.

 

Vanaf 1 augustus zal de firma Boden starten met de herinrichting van de oversteekplaats waardoor de straat zal worden onderbroken. Hierover ontvangt u later meer informatie met de te verwachten hinder.