Update 30-6-2021: Het pilootproject burenbemiddeling wordt momenteel geëvalueerd. Je kan er op dit moment geen beroep op doen. Wanneer het project definitief opgestart wordt, lees je het hier!

 

Pilootproject

Context

Door de maatregelen, genomen in de strijd tegen de coronapandemie, worden mensen sterk beperkt in hun bewegingsvrijheid en hun sociale contacten. Iedereen blijft meer ‘in zijn/haar kot’, wat onvermijdelijk spanningen met zich mee brengt.  Maatschappelijk uit zich dat in meer intermenselijke conflicten en spanningen. We stellen ook meer spanningen en ruzies vast tussen buren. De gemeenten Kapellen en Stabroek willen nagaan of burenbemiddeling hulp kan bieden zodat spanningen niet hoeven te escaleren tot (soms eindeloze) conflicten.


Bemiddelaar

Erkend bemiddelaar mevr. Aline Bauwens.

Periode van zes maanden

Om na te gaan of burenbemiddeling in de gemeenten Kapellen en Stabroek een bijdrage kan leveren aan het verhogen van de levenskwaliteit in onze gemeenten, wordt een proefperiode voorzien van 6 maanden, te starten vanaf 01/12/2020. Nadien volgt een evaluatie om na te gaan of het project zinvol was voor de burgers en voor de gemeenten.

 

Hoe werkt burenbemiddeling?

 1. Contacteer de bemiddelaar

  Mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bel naar +32 (0)476 76 30 24 om je aan te melden voor burenbemiddeling.

 2. Vertel je verhaal

  De bemiddelaar komt bij je thuis of neemt, omwille van de coronamaatregelen, telefonisch of per mail contact met je op.  Ze luistert naar je verhaal.
   
 3. Je buur vertelt zijn verhaal

  De bemiddelaar contacteert daarna je buur. Zo kan je buur ook zijn/haar verhaal vertellen.
   
 4. Praat met je buur

  De bemiddelaar leidt het gesprek op een neutrale plaats in je buurt. Samen met je buur bekijk je welke afspraken nodig zijn om spanningen weg te nemen en het samenleven aangenamer te maken.

 

Gratis, vrijwillig en vertrouwelijk

 • Je betaalt niets voor een bemiddeling.
 • Je beslist zelf of je deelneemt aan een gesprek met je buur.
 • De bemiddelaar vertelt niets tegen anderen. Ze geeft enkel informatie door aan bevoegde instanties of personen als je daar toestemming voor geeft.

 

Bij welke problemen helpt de bemiddelaar jou?

 • Burenlawaai: muziek, verbouwingen, blaffende honden, …
 • Rommel, vuilnis of stank/geurhinder
 • Tuinproblemen: afscheidingen tussen woningen, overhangende bomen of struiken, belemmering van zon, gebrek aan onderhoud, …
 • Pesterijen
 • Vernielingen
 • Parkeeroverlast

 

Bij welke problemen helpt de bemiddelaar jou niet?

 • Misdaden of wanbedrijven (gerechtelijke weg)
 • Conflicten tussen (ex-)partners of familie
 • Juridische geschillen of huurgeschillen
 • Psychologische problemen of verslavingen (medische weg)