Je kan aangifte doen van het niet-betalen van onderhoudsgeld / alimentatie. Dit kan enkel na een achterstallige betaling van twee maanden (art. 391 bis/ter strafwetboek). Maak hiervoor online een afspraak.


Breng volgende documenten mee naar je afspraak:

  • het volledige vonnis;
  • een gedetailleerd overzicht van de achterstallige betalingen;
  • een bewijs van de datum van de laatste betaling (bv. op een rekeninguittreksel).


Je kan ook een beroep doen op de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO).