Oplichting of fraude is een vorm van bedrog waarbij iemand je misleidt om er zelf financieel beter van te worden.


Ben je slachtoffer van fraude of oplichting zonder internet? Doe aangifte op ons kantoor.

Verzamel zoveel mogelijk nuttige informatie (zoals bankafschriften, telefoonnummers, namen, contracten, ...). Hoe meer informatie de inspecteurs ter beschikking hebben, des te groter de kans dat er verder onderzoek kan gebeuren.