Wat betekent GAS? 

'GAS' staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties maar zou ook kunnen staan voor Graag Aangenaam Samenleven, want daar gaat het eigenlijk om. Geluidsoverlast, wildplassen, hondenpoep,... kleine vormen van overlast en storend gedrag die anders misschien niet vervolgd worden, maar toch belangrijk genoeg zijn om tegen op te treden.

 

Sancties

Bij vaststelling van een overtreding van het GAS-reglement, wordt een proces-verbaal opgesteld en dit wordt opgestuurd naar de sanctionerend ambtenaar van IGEAN. Deze verwittigt de overtreder met een aangetekende brief met betrekking tot de vastgestelde overtreding en beslist uiteindelijk om al dan niet een geldboete op te leggen. Deze geldboete kan oplopen tot 350 euro. 

Een overtreder heeft wel steeds een mogelijkheid tot verweer en in tweede instantie kan hij/zij beroep aantekenen bij de politierechtbank of jeugdrechtbank. Daders en benadeelden kunnen bovendien via een bemiddelingsprocedure rond de tafel worden gebracht om zo tot een herstel van de geleden schade te komen. 

Elke gemeente kan zijn eigen GAS-reglement opstellen en inspelen op de specifieke problemen die zich op hun grondgebied voordoen. In Kapellen en Stabroek loopt het GAS-reglement grotendeels gelijk. Hieronder vind je de reglementen van Kapellen en Stabroek: 

 

GAS-reglement Kapellen

GAS-reglement Stabroek