Op 8 december 2020 vindt de volgende zitting van de politieraad plaats.