Deze namiddag werd de Politiezone Noord gecontacteerd door een aantal inspecteurs van het FAVV. Deze federale dienst verzocht de lokale politie om de sterke hand te verlenen bij de uitvoering van een visitatiebevel van een Onderzoeksrechter teneinde het katje Lee op te sporen en in beslag te nemen op een adres te Stabroek.

De rol van de lokale politie beperkte zich tot passief bijstand verlenen aan een federale overheidsdienst die drager was van een rechterlijk bevel. Als waarborg voor de democratische en grondwettelijke vrijheden van éénieder heeft de PZ Noord deze bijstand geleverd zonder een oordeel te vellen over deze zaak ten gronde.

Wij begrijpen dat de problematiek van Lee veel emoties losmaakt gezien ook wij in ons Korps vele dierenvrienden hebben en hopen dat er snel een oplossing wordt gevonden waar iedereen zich in kan vinden. Ondertussen blijven de medewerkers van de PZ Noord in alle neutraliteit ten dienste staan van alle burgers van de gemeenten Stabroek en Kapellen.

Namens de PZ Noord,
Luc Gers - Korpschef