Het Openbaar Ministerie, de politiediensten en de gouverneur van de provincie Antwerpen lanceerden op 15 december 2021 een anoniem online meldpunt voor cannabisplantages, drugslabo's en het dumpen en lozen van chemisch afval. Sinds de lancering werden er via het meldpunt 50 meldingen ontvangen.


Het meldpunt www.drugsplantageontdekt.be moet alle partners helpen in de gezamenlijke strijd tegen de illegale productie van drugs en de schadelijke gevolgen ervan. Doel van het meldpunt is dat burgers via de website op een eenvoudige, laagdrempelige en anonieme manier verdachte situaties in hun omgeving kunnen melden. Zo helpen burgers de politiediensten om sneller en gericht op te treden, én dragen ze bij aan ieders veiligheid.


Op de website staan drie thema’s of fenomenen centraal: cannabisplantages, drugslabo’s en dumping van chemisch (drugs)afval. De bezoeker vindt op de website heel wat info over verdachte elementen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van één van deze gevaren of fenomenen. Wie deze verdachte elementen of situaties opmerkt kan er volledig anoniem melding van maken via een online formulier.


Sinds de lancering in december kon de website rekenen op bijna 6.500 bezoekers. 50 mensen vulden het online formulier in om iets verdachts te melden. In twee gevallen leidde dat rechtstreeks tot de ontdekking van een cannabisplantage.

Een overzicht van de 50 meldingen die het Openbaar Ministerie: 

 • 24 meldingen werden onderzocht, maar leverden niets op.
 • Er werden 9 informatierapporten opgesteld.
 • 5 meldingen zijn nog in onderzoek.
 • Er waren 4 dubbele meldingen.
 • 4 meldingen bevatten onvoldoende elementen of te weinig informatie om de zaak te kunnen onderzoeken.
 • 2 meldingen leverden een positief resultaat en leidden tot de ontdekking van twee cannabisplantages.
 • 2 meldingen bleven na verlenging zonder gevolg en werden dan ook afgesloten.

 

Opgedeeld per Politiezone (PZ):

 • 13 meldingen in PZ Antwerpen
 • 4 meldingen in PZ Noorderkempen en PZ Rupel
 • 3 meldingen in PZ MeWi, PZ Minos, PZ Noord en PZ Voorkempen
 • 2 meldingen in Prov Limburg, PZ BDM, PZ KeNO en PZ Klein-Brabant
 • 1 melding in AIK Antwerpen (federale politie), Prov Leuven, PZ BODUKAP, PZ Grens, PZ Heist, PZ Hekla, PZ Lier, PZ Regio Turnhout en PZ ZARA

 

Opgedeeld per vermoeden in de melding:

 • 19 vermoedens van plantage
 • 8 vermoedens van dealen
 • 8 vermoedens plantage of labo
 • 4 vermoedens van dumping
 • 3 vermoedens van labo
 • 8 vermoedens werden in de melding niet voldoende gespecificeerd