Begin deze week hielden we een actie gericht op zwaar vervoer. Op het Hoogeind in Stabroek controleerden we vrachtwagens op rij- en rusttijden en op ladingzekering. Er gingen een 15-tal vrachtwagens aan de kant voor controle. Eén bestuurder kreeg een boete van bijna 8.500 euro voor een hele waslijst aan inbreuken.

De resultaten:

  • 1 onmiddellijke inning voor beschadigde spanriemen en het ontbreken van etiketten (350 euro);
  • 1 onmiddellijke inning voor onvoldoende aangespannen spanriemen en kettingen (350 euro);
  • 1 onmiddellijke inning voor het overschrijden van de maximale ononderbroken rijtijd (99 euro).

Eén bestuurder was in overtreding met een hele reeks regels:

  • 41 x verkorting van de dagelijkse rusttijd (2.255 euro);
  • overschrijding van de dagelijkse rijtijd, ritten van meer dan 15 uur (1.925 euro);
  • overschrijding van de maximale ononderbroken rijtijd (264 euro);
  • verlopen keuring (990 euro) + trekker mocht geen trailer meer trekken;
  • ontbreken van zekering van de lading;
  • algemene staat van de trailer: roest, gaten in de wand, banden, sluiting van de achterdeuren,…;
  • ontbreken van reservepapier voor de printer van de tachograaf.

Gezien de vele inbreuken werd de vrachtwagen met trailer in beslag genomen.