De voorbije week organiseerden we drie acties gericht op zwaar vervoer. Daarbij controleerden we onder andere op ladingzekering en rij- en rusttijden. In totaal gingen 42 vrachtwagens, 2 lichte vrachtauto’s en 22 personenwagens aan de kant voor controle.

Resultaten:

  • 6 onmiddellijke inningen voor ladingzekering (lading niet of onvoldoende gezekerd): 2 x 75 euro, 3 x 350 euro en 1 x 1000 euro;
  • 1 onmiddellijke inning voor niet-correct ingevulde CMR (1 rubriek niet of niet correct ingevuld): 350 euro;
  • 6 onmiddellijke inningen voor het niet respecteren van de rij- en rusttijden: 1 x 55 euro, 1 x 110 euro, 2 x 165 euro, 1 x 286 euro en 1 x 1870 euro;
  • 1 onmiddellijke inning voor vervallen keuring tachograaf: 1320 euro;
  • 2 onmiddellijke inningen voor het niet respecteren van het inhaalverbod op de A12: 2 x 174 euro.