In Stabroek is het zesde BIN of buurtinformatienetwerk opgestart. De oprichting van BIN Attenhoven werd afgelopen week officieel ondertekend op het gemeentehuis van Stabroek in aanwezigheid van de burgemeester, de coördinator van het BIN en onze wijkagenten Véronique en Patrick.


Verhoogd veiligheidsgevoel

Een buurtinformatienetwerk is een samenwerking tussen burgers en politie waarbij meer veiligheid in de buurt centraal staat. Door de burgers zelf te betrekken bij de veiligheid in de omgeving, willen we de waakzaamheid en preventie in de buurt aanwakkeren, het samenhorigheidsgevoel versterken en zo de veiligheid verhogen. De buurtbewoners worden zich er bewust van dat het belangrijk is om snel melding te maken van verdachte situaties of personen.


Meld verdachte situaties of gedragingen

Zie je een verdachte situatie in je buurt, bel dan de politie. Wij gaan na wat er aan de hand is en verspreiden een BIN-bericht via de telefoon aan de aangesloten inwoners van het buurtinformatienetwerk. In het BIN-bericht kunnen we oproepen tot extra waakzaamheid of opmerkzaamheid, vragen naar nuttige informatie of soms louter preventief werken.


Al 19 BIN’s en het kunnen er nog meer worden

In Stabroek bestaan er nu zes BIN’s. In Kapellen zijn er al dertien. Daarmee is al een groot deel van politiezone Noord gedekt. Je aansluiten bij een BIN is gratis. Om lid te worden van een bestaand BIN neem je contact op met je wijkagent. Het initiatief voor een BIN ligt bij de burgers. Je kan dus ook een nieuw netwerk opstarten. Neem hiervoor ook contact op met je wijkagent.