Lokale recherche

De recherchedienst voert vooral gerechtelijke onderzoeken uit binnen de eigen politiezone. De onderzoeken vloeien vaak voort uit tussenkomsten van interventieploegen of wijkagenten. Het parket van de Procureur des Konings kan eveneens verdere onderzoeksdaden vragen. 

De recherche spitst zich toe op doorgedreven en langdurige onderzoeken, waar vaak meer specifieke kennis vereist is in een bepaald domein, zoals bijvoorbeeld fraude, verdovende middelen, diefstallen, geweldmisdrijven,...

 

Eigen sporenteam

Politiezone Noord beschikt over een eigen sporenteam, het Specifiek Lokaal OnderzoeksTeam of kortweg SLOT, dat bij diefstallen ter plaatse komt voor sporenopname. Het SLOT gaat na of er bruikbare sporen terug te vinden zijn, die kunnen leiden naar een verdachte. De aanwezige sporen, zoals vingerafdrukken en DNA worden nadien overgemaakt aan het labo van de federale gerechtelijke politie voor verdere exploitatie. 

Sinds de inzet van een eigen sporenteam, gebeuren er meer sporenopnames bij diefstallen in woningen of voertuigen. Bij meer zwaarwichtige feiten en voor complexere materies, doen we beroep op het labo van de federale politie. 

 

Jeugd en Gezin

Binnen de recherchedienst bestaat er ook een afdeling Jeugd en Gezin. Deze medewerkers werken vooral op problemen binnen het gezin en bij minderjarigen. Hun takenpakket bestaat onder andere uit:

  • sociaal onderzoek en opvolging bij problemen binnen het gezin of familie zoals intrafamiliaal geweld, bezoekregelingen van de kinderen;
  • onderzoek naar schijnhuwelijken;
  • onderzoek naar en opvolging van verontrustende opvoedingssituaties;
  • in samenwerking met scholen, CLB en partners: opvolging van jongeren bij spijbelgedrag of andere problemen die zich voordoen op school;
  • onderzoek naar en opvolging van minderjarigen die een misdrijf gepleegd hebben;
  • slachtofferzorg bij ingrijpende gebeurtenissen;
  • ...