Je wijkagent, je eerste aanspreekpunt

Elke wijk in Kapellen en Stabroek heeft een wijkagent. De wijkagent weet wat er “leeft” in zijn of haar wijk en zie je geregeld op de fiets of te voet in de wijk, waar hij of zij makkelijk aanspreekbaar is voor de bewoners. Een wijkagent staat in voor heel wat taken.

Zo ontmoet je jouw wijkagent meestal als je van adres verandert. Om de inschrijving in orde te maken, komt de wijkagent langs om na te gaan of je op het opgegeven adres woont. De wijkagent houdt bovendien algemeen toezicht in de wijk en signaleert problemen aan de bevoegde diensten (vb. sluikstorten, defecte of ontbrekende verkeerssignalisatie,...).

Ga je met vakantie, vraag dan gratis vakantietoezicht aan. Tijdens jouw afwezigheid houdt je wijkagent een oogje in het zeil en komt hij/zij regelmatig nakijken of alles in orde is in en rond je woning. 

Ook levert de wijkagent bijstand aan de gerechtsdeurwaarder en werkt hij of zij nauw samen met sociale diensten zoals het Sociaal Huis (het vroegere OCMW).

's Morgens en 's middags vind je de wijkagent meestal in de schoolomgeving, waar hij of zij er op toeziet dat de kinderen veilig van en naar school gaan. Je vindt hem of haar ook vaak op evenementen in de wijk.

De wijkagent voert daarnaast nog een heel aantal gerechtelijke taken uit, zoals verhoren en verder onderzoek naar aanleiding van een verkeersovertreding, verkeersongeval of gerechtelijke inbreuk.

Om uw wijkagent of de wijkwerking te contacteren kan u ons telefonisch bereiken via het algemene nummer: 03/660.09.30 of via mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

De wijkinspecteurs van PZ Noord

 

Onze politiezone is opgedeeld in 9 wijken: Centrum 1 - Centrum 2 - Centrum 3 - Hei 1 - Hei 2 - Hei 3 - Polder 1 - Polder 2 - Polder 3. Wil je weten wie jouw wijkagent is? Zoek hem of haar op via "Mijn wijkagent".

Ook onze diefstalpreventieadviseur maakt deel uit van het wijkteam en geeft gratis advies op maat om je woning beter te beveiligen tegen inbraken. Alle wijkinspecteurs zijn trouwens ook belangrijke partners binnen de BIN’s (buurtinformatienetwerken). Op deze manier werken ze actief mee aan het voorkomen van inbraken in woningen. 


Dit dynamische team wordt geleid door een hoofdinspecteur en een commissaris, en administratief ondersteund door een assistente.