Patrouilles op de fiets

Enkele jaren geleden ging een fietsteam van start in Politiezone Noord. Patrouilleren op de fiets heeft tal van voordelen. 

Zo kan er nazicht gebeuren op plaatsen die moeilijk te bereiken zijn met de auto, denk maar aan speelpleintjes, parken of groene zones. Tijdens het spitsuur verplaatsen onze fietsers zich vaak sneller door het drukke centrum dan andere voertuigen. Ze zijn wendbaar en vinden vlugger een parkeerplaats. Bovendien kan je onze medewerkers op de fiets makkelijker aanspreken. 

 

Toezicht

Het fietsteam kom je vaak tegen bij evenementen, waar ze instaan voor verkeersregeling en toezicht naar overlast in de omgeving. Bovendien leveren ze bijstand bij verschillende acties. Zo kunnen ze bijna geluidsloos door de wijken patrouilleren tijdens een inbraakpreventieactie.  

Toezicht in de schoolomgeving, begeleiding van fietsers in groep of bij optochten, ervoor zorgen dat het verkeer vlot verloopt, vakantietoezicht bij woningen,... zijn eveneens taken van het fietsteam.