Patrouilles op de motor

Verkeersvlotheid en -leefbaarheid staan hoog op onze prioriteitenlijst. Onze politiemensen op de motor zetten zich vooral in voor verkeersgerelateerde opdrachten, maar kunnen ook als tweede interventieploeg ingeschakeld worden.

 

Voordelen

Het voordeel bij de inzet van motoragenten: 

  • zichtbare aanwezigheid in het straatbeeldµ
  • sneller en efficiënter inspelen bij verschillende situaties
  • ontradend effect is groter
  • mogelijk om ploeg op te splitsen in éénmanspatrouille
  • ontmoedigend effect bij "snelle" bromfietsen