Achter de schermen

Om ervoor te zorgen dat de politiemensen op het terrein hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren, zijn er verschillende diensten die hen ondersteunen "achter de schermen". Binnen deze diensten werken zowel politiemensen als burgerpersoneel

 

HRM en logistiek

Zo zorgt de personeelsdienst voor alle administratie op het vlak van personeel: voorzien van opleidingen, beheer van de personeelsdossiers en loonadministratie, medische onderzoeken inplannen,... 

De dienst logistiek staat in voor alle aankopen binnen onze politiezone. Zij volgen alle nodige herstellingen op aan de gebouwen, voertuigen en materiaal en plannen het onderhoud ervan in. De opmaak van de lastenboeken behoort ook tot hun takenpakket. 

Drie onderhoudsmedewerkers zorgen voor het algemeen onderhoud in de gebouwen, zoals het schoonmaken van de kantoren en het uitvoeren van kleine herstellingen. 

 

ICT en IBT

Voor het technische aspect van de informaticamiddelen, doen we beroep op de dienst ICT

Het informatiebeheersteam (IBT) zorgt voor de administratieve afhandeling van inkomende en uitgaande dossiers zoals de processen-verbaal en opdrachten van parket of andere politiediensten. Ze verzamelen en verspreiden zowel intern als extern nuttige informatie aan betrokken partners. Bovendien staat zij in voor de verwerking van bestuurlijke en gerechtelijke informatie in de nationale gegevensbank. 

De medewerksters van het secretariaat registreren en verdelen de briefwisseling. Ze registreren gerechtelijke en bestuurlijke dossiers en staan in voor de administratieve verwerking van verschillende gegevens. 

 

Verkeer en wijk

Bij de verkeersdienst en wijkwerking komen eveneens administratieve taken aan bod, zoals de opmaak en aflevering van vergunningen voor inname van het openbaar domein, verwerken van gegevens van verkeerscontroles, beheer van evenementen, opvolgen van inschrijvingen van nieuwe inwoners, ... Deze taken worden eveneens uitgevoerd door administratieve medewerkers.