Eerste slachtofferzorg

Onze politie-inspecteurs zijn vaak een van de eersten met wie een slachtoffer in contact komt.
Slachtofferbejegening is een belangrijke taak van elke politie-inspecteur, zij staan in voor de eerste opvang, verstrekken informatie en verlenen bijstand aan het slachtoffer.
Bij ernstige feiten doen we beroep op collega’s die specifiek opgeleid zijn om slachtofferbejegening te verlenen.

Slachtoffers van misdrijven (en hun nabestaanden) kunnen bij ons terecht voor ondersteuning, informatie en bijstand.

Bij dringende nood aan slachtofferhulp vangen deze bejegenaars de slachtoffers op en zorgen ze voor emotionele steun.
Ze bieden hen een luisterend oor en informeren over juridische zaken en het verloop van het onderzoek.

Ook slechtnieuwsmeldingen behoren tot deze basisfunctionaliteit van de lokale politie.

Deze zorg is onbetaalbaar voor slachtoffers, niet enkel om de onmiddellijke gevolgen te verzachten maar ook voor de latere verwerking.

Heb je nadien behoefte aan verdere opvang, dan verwijzen zij je door naar andere diensten van slachtofferhulp. 

 

Nuttige adressen

CAW Antwerpen

Bij het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) kan je terecht voor professionele begeleiding bij het verwerkingsproces. Niet alleen vlak na de feiten ben je helemaal overstuur, maar ook een hele tijd later kan je worstelen met onbeantwoorde vragen en emoties waar je geen raad mee weet. Hulpverleners van CAW staan je daarin bij. 

CAW Antwerpen

Cornelis Schutstraat 28
2100 Deurne

03 328 20 30
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Slachtofferonthaal van het parket

Het slachtofferonthaal geeft verdere informatie over de gerechtelijke procedure en verloop van het dossier. Ze staan je ook bij en geven emotionele ondersteuning tijdens de zitting op de rechtbank. 

Slachtofferonthaal parket Antwerpen

Bolivarplaats 20 bus 2
2000 Antwerpen 

03 257 90 64
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Slachtofferzorg.be

Deze website informeert slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen, rampen en aanslagen over juridische, praktische en emotionele vragen.
Ook naasten van deze slachtoffers en getuigen kunnen hier terecht voor informatie en ondersteuning.

https://www.slachtofferzorg.be/