Niet-reglementair geparkeerde voertuigen zijn één van de grootste bronnen van ergernis voor bewoners. Fout parkeren levert naast ergernis bovendien ook vaak verkeersonveilige situaties op. We besteden de komende maanden extra aandacht aan het probleem van hinderlijk en foutief geparkeerde voertuigen.


Parkeren op voetpaden

Door op het voetpad te parkeren (zelfs al is het maar "voor even") hinder je andere weggebruikers of breng je hen in gevaar. (Deels) parkeren op voetpaden, bv. om boodschappen uit te laden, is niet toegelaten. Onze verkeersdienst zet de komende maanden extra in op deze problematiek.

Ieders verantwoordelijkheid

Naast de inspanningen die wij leveren, is ook jouw inzet van belang. Houd je dus aan de parkeerregels! Enkel door samen te werken en je verantwoordelijkheid op te nemen, wordt jouw straat een aangename en veilige plek om te leven!