Op 24/11/2023 organiseerden de lokale besturen en de politie van Stabroek en Kapellen een multidisciplinaire controle op verschillende horecazaken. Deze vond plaats met ondersteuning van het ARIEC (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) Antwerpen van de Federale Politie en verschillende inspectiediensten.

Resultaten

De controleurs inspecteerden 6 zaken, waaronder 3 exotische eetgelegenheden, 1 restaurant en 2 cafés. In totaal werden 4 pv’s opgesteld voor zwartwerk, 1 pv wegens niet-betalen RSZ en 1 pv inzake inbreuk op de camerawet. We stelden 3 overtredingen vast voor ontbrekende prijsaanduiding en misleiding van de consument. Er werd ook 1 persoon met illegaal verblijf opgemerkt: deze werd bestuurlijk aangehouden en ter beschikking gesteld van DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken) en reeds het land uitgezet. Ten slotte sloten de inspecteurs 2 eetzaken aangezien deze een gevaar betekenden voor de volksgezondheid. Ook hiervoor stelden de betrokken inspectiediensten proces-verbaal op.  


Doel van de actie

Het hoofddoel van de controle was nagaan of de betrokken handelszaken zich houden aan de verschillende regelgevingen en zich niet bezighouden met illegale activiteiten die de lokale economie ondermijnen. Daarom keurden de besturen een lokaal politiereglement goed waarin staat dat handelszaken aan regels onderworpen zijn, om zo te voorkomen dat de criminele wereld de lokale economie infiltreert. Het handhaven kadert mee in het opvolgbeleid. Politiezone Noord zal in samenspraak met al haar partners en opdrachtgevers op dit vlak ook in de toekomst deze inspanningen aanhouden.